V TOP HOTELu Praha se konalo letošní poslední zasedání ÚVV ČSSD

1

V sobotu, 12. prosince 2015 se v TOP HOTELu Praha sešli členové Ústředního výkonného výboru ČSSD. Konalo se zde letos poslední zasedání ÚVV ČSSD, tj. nejvyššího stranického orgánu, který zasedá mezi sjezdy strany. Program zahrnoval kromě tradičních zpráv čelních představitelů ČSSD také důležité programové otázky. Ve 14. hodin pak na zasedání navázala tisková konference.

Předseda strany, Bohuslav Sobotka, na tiskové konferenci shrnul témata zasedání.

Zmínil, že členové ÚVV ČSSD pokračovali v programové diskuzi, jednali o programu pro krajské a senátní volby, a zároveň o střednědobém programu strany. Zdůraznil, že přípravné práce na programu strany se nyní rozběhly velmi intenzivně tak, aby byl návrh programu připraven pro schválení sjezdem v roce 2017 a strana tak mohla jít do následných parlamentních voleb již s novým programem.

Dále B. Sobotka informoval o výsledcích rozpočtové debaty v Poslanecké sněmovně. Zmínil, že státní rozpočet, schválený Poslaneckou sněmovnou, odpovídá prioritám strany a že se podařila prosadit většina nejdůležitějších bodů, se kterými ČSSD přišla. Mezi úspěchy strany B. Sobotka zdůraznil navýšení plateb za státní pojištěnce, které umožnilo zvýšení platů státních zaměstnanců ve zdravotnictví o 5%, dále zvýšení platů hasičů, učitelů a policistů o 3%. ČSSD také vybojovala zvýšení prostředků na sociální služby, sport, vysoké školy či jednorázový příspěvek k důchodu.

3

Na B. Sobotku navázal Jan Mládek, který mluvil zejména o situaci ohledně OKD.

Nejprve J. Mládek zmínil obecná témata zasedání, jako dlouhodobá udržitelnost současného hospodářského růstu a konkurenceschopnost ČR.

Následně přiblížil diskuzi ohledně situace v OKD a řešení nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji.

Zdůraznil, že vláda hodlá udělat maximum pro pomoc lidem v kraji, ale neposkytne žádnou veřejnou pomoc firmě, která selhala ve své manažerské činnosti.

Mládek přislíbil propuštěným zaměstnancům OKD řešení nad rámec standardní politiky zaměstnanosti. Zmínil vznik pracovní skupiny, která má za úkol řešit problémy nezaměstnanosti zejména na Karvinsku. S paní Michaelou Marxovou pak chystá tento týden pracovní návštěvu Ostravy, na které budou hledat cestu pomoci místním lidem.

4

Michaela Marksová hovořila o valorizaci důchodů i jednorázovém příplatku důchodcům.

Marksová ocenila, že Senát schválil jednorázový příspěvek důchodcům 1200,-. Zároveň zmínila, že přednesla návrh vládě na zafixování valorizace důchodů v určité výši, který však vláda neodsouhlasila.

Svatopluk Němeček zdůraznil navýšení platů pracovníkům ve zdravotnictví

Němeček navázal na slova B. Sobotky, když zdůraznil, že schválený státní rozpočet umožňuje navýšení platů zdravotnickým pracovníkům.

Dále zmínil prosazení nejdůležitějších priorit do státního rozpočtu a nové úhradové vyhlášky. Jmenoval zajištění dostupnosti zdravotnické péče pro občany, a to zejm. péče praktických lékařů, finanční motivaci pro zapojení lékařů do služby první pomoci, zvýšení úhrad za léčení nejzávažnějších nemocí, jako jsou onkologická onemocnění či roztroušená skleróza a podporu programů prevence zhoubných onemocnění. Investice se budou soustředit na rekonstrukce státních nemocničních zařízení.

Foto: ČSSD