Virtuální realita – moderní technologie pomáhá oborům postiženým Covidem

Poslední měsíce nás donutily změnit návyky. Svět se na chvíli zastavil, ale potřeba komunikovat s obchodními partnery nebo pracovníky ve vzdálených městech či na jiných kontinentech zůstala. To zdůraznilo význam hledání nových technologických možností pro efektivní a plnohodnotnou komunikaci a spolupráci na dálku.

Česká firma Virtual Lab reagovala okamžitě a pro urgentní potřebu exportérů upravila svou aplikaci Let’s Meet VR (LMVR). Možnost prezentovat a virtuálně se potkávat nad projekty ve virtuální zasedačce se tak rozšířila o nové prostředí výrobní haly, kam lze nahrát modely technologických celků nebo strojírenských výrobků v poměru 1:1. V době omezeného cestování a zrušených veletrhů představuje virtuální hala prakticky jedinou možnost, jak k obchodním partnerům dostat nový výrobek.

Předměty a zařízení, se kterými je normálně složité nebo nemožné manipulovat, lze ve virtuálním prostředí zpřístupnit, procházet a upravovat. Stejně jako ve skutečnosti si tak může potenciální klient vyzkoušet nový automobil, polygrafický stroj nebo ovládání modernizované výrobní linky.

Nový rozměr dostává i prezentace velkých výrobních celků pro investory. Individuální dovednost představit si budoucí továrnu z výkresu a modelů tu nahrazuje reálný zážitek. Po budoucí výrobní hale se mohou investoři projít, ověřit si, jak byly splněny jejich požadavky třeba na ergonomii pracovišť, rozmístění strojů, celkovou bezpečnost a upravit případné nedostatky, které by se bez virtuální reality ukázaly až v praxi.

A co je potřeba k tomu, abychom se z jakéhokoliv místa na planetě potkali v jedné virtuální místnosti , to už vysvětluje spolumajitel firmy Virtual Lab, Leoš Kubíček : „Potřebujete pouze vlastní účet na webovém rozhraní a nabitý headset. V naší aplikaci si vyberete design virtuálního prostoru, nahrajete postavu svého avatara, pozvete další účastníky, kteří se stejným způsobem připojí, a schůzka nebo prezentace může začít. Ve virtuální místnosti můžete psát poznámky, tvořit myšlenkové mapy, pracovat s 3D modely, spojit se s dalšími lidmi přes telefon a pracovat na svém počítači“.

Tento typ virtuálního prostředí oceňují konstruktéři a designéři, kteří se mohou potkávat nad digitální kopií reálného výrobku. A protože velikost produktu převedeného do digitálního prostředí není limitem, tak se přímo ve virtuální hale může zdokonalovat vojenská stíhačka nebo servisním technikům předvádět nový provoz chemické výroby.

Právě průmyslové podniky se o virtuální realitu zajímají čím dál víc. Pro ně představuje i důležitý nástroj ke zvýšení efektivity a snížení nákladů. Nezbytné činnosti jako jsou servis zařízení nebo zaškolování nových pracovníků lze provádět v simulovaném prostředí bez ohledu na místo a čas. Fixování rutinních postupů přispívá také k zvyšování bezpečnosti práce.

„Technici by měli být připraveni i na situace, s nimiž se za svou kariéru pokud možno nikdy nesetkají. Může jít o výbuch, únik chemikálií nebo jiné nepředvídatelné situace. V takovém případě je nezbytný rychlý zásah, aby se zmírnily škody na majetku, zdraví nebo životech. To se ale mimo virtuální prostředí nacvičit nedá. Pracovníci obsluhy i servisu se tak, díky simulaci ve virtuální realitě, naučí s jistotou pracovat se zařízením, ještě než vstoupí do skutečné výroby “ vysvětluje Leoš Kubíček. Navíc zaškolování na skutečných zařízeních často představuje pro podniky finanční ztrátu způsobenou odstavením výroby i nemalé riziko poškození zařízení neškoleným personálem. Takže i v tomto případě znamená digitální dvojče úsporu nákladů a zvýšení efektivity.

Společnost Virtual Lab se zapojila i do pomoci v boji s COVID 19. V době , kdy hrozilo riziko, že v důsledku karantény bude nedostatek zdravotnického personálu schopného zvládat náročné situace a obsluhovat přístroje nezbytné pro záchranu života pacientů na jednotce intenzivní péče, nabídl tým Virtual Labu možnost vyvinout virtuální tréninkové prostředí – Virtuální JIP. Nápad podpořily nemocnice, které potvrdily užitečnost nacvičování algoritmů ošetření pacientů se suspektní infekcí Covid 19 a projekt získal také podporu Ministerstva průmyslu a obchodu. Díky tomu už firma začala s vývojem prototypu, který představí letos na podzim. Projekt si získává i další příznivce, aktuálně probíhá spolupráce se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské Univerzity a zájem mají i významní výrobci zdravotnické techniky.

Virtuální JIP také vychází z platformy LMVR, což jen dokazuje široké možnosti jejího využití. LMVR, která vznikla jako virtuální konferenční místnost, se dnes uplatňuje v průmyslu, zdravotnictví, školství i ve státní správě. Mise firmy Virtual Lab – zavádět virtuální realitu do praxe všude tam, kde může pomáhat – se tak úspěšně naplňuje.

Trénink ve VR na dálku: