Vyrábíme, vnímáme, investujeme

rieter 1

Společnost Rieter CZ se v loňském ročníku stala Štikou českého byznysu za Pardubický kraj. Jaké zkušenosti může nabídnout podnikání v tomto regionu? Jaká filozofie dovedla firmu k loňskému úspěchu?

Překvapilo vás, když jste se stali jedním z vítězů 12. ročníku Štik českého byznysu?

Naše společnost se pravidelně účastní podobných projektů a pravidelně se umisťuje na předních místech žebříčků, přesto nás umístění v projektu “Štiky českého byznysu” příjemně překvapilo a je pro nás závazkem do budoucna.

Odkud vaše společnost pochází, kde všude působí a jak dlouho je na českém trhu?

Společnost Rieter CZ s.r.o je po úspěšné privatizaci v roce 1994 součástí švýcarského koncernu Rieter. firma Rieter působí na globálním trhu a vzhledem k našemu výrobnímu programu jsou našimi největšími zákazníky firmy v Asii, Jižní Americe, část produkce je dodávána také do evropských lokací, ale máme i zákazníky na Africkém kontinentu s v Severní Americe.

Jaké produkty nabízíte a kdo je vaším typickým zákazníkem?

Zaměření naší společnosti vychází z tradic textilní a strojírenské výroby v našem regionu. Společnost se zabývá vývojem a výrobou strojů pro textilní průmysl – systémy pro spřádání příze, zejména tryskových a posukovacích strojů, výrobou komponentů a řídicích systémů pro textilní stroje a poskytuje služby a podporu zákazníkům, včetně prodeje náhradních dílů

rieter 3

O který váš produkt je největší zájem?

V popředí zájmu je především posukovací stroj, který je jedničkou v celosvětovém měřítku a je u našich zákazníků velmi oblíbený a žádaný, velmi žádaným “produktem” jsou také výsledky našeho výzkumu a vývoje

Čím se lišíte od konkurence?

Naše společnost poskytuje komplexní služby svým zákazníkům od výzkumu, vývoje, výrobu až po instalaci výrobků u zákazníka, záruční a pozáruční servis. Naše výrobky jsou vyráběny ” na míru” dle potřeb našich zákazníků, se kterými společně hledáme optimální řešení pro daný produkt, přizpůsobený požadavkům zákazníků s ohledem na vysokou efektivitu jejich výrobního procesu

Máte silné vazby na region? Vnímáte třeba, jak vaše činnost ovlivňuje zaměstnanost?

Naše společnost, jako tradiční výrobce s dlouholetou historií, se prezentuje jako silný, odpovědný a stabilní zaměstnavatel, který si uvědomuje svoji příslušnost k místu a regionu ve kterém sídlí a kde žijí jeho zaměstnanci. Náš firemní slogan “Vyrábíme, Vnímáme, Investujeme” mimo jiné vyjadřuje, vnímání potřeb tohoto regionu, které v oblastech zdravotnictví, kultura a sportu aktivně podporujeme

Chystáte se nějakým způsobem rozšířit své obchodní aktivity?

V současné době je v přípravě několik projektů, které by měly v následujících 2 až 3 letech přispět ke vzniku cca 200 nových pracovních míst, jak na technicko-hospodářských pozicích, tak i v oblasti kvalifikovaných dělnických profesí

Sledoval jste výsledky ostatních? Zaujal vás některý z vítězů?

Výsledky v ostatních kategoriích jsem sledoval a myslím, že obdiv zaslouží všichni ocenění za svoji píli a nasazení.

Jaká je vaše nejvýraznější podnikatelská zkušenost?

Naše společnost prošla v minulosti několika klíčovými etapami, jednou z etap byla v roce 1994 restrukturalizace, která měla za cíl zvýšení efektivity výroby, zaměření se na klíčové fáze výroby. Dalším z milníků byl rok 1999, kdy se projevila oborová krize v oblasti textilního strojírenství, kdy jsme museli společně s našimi dodavateli zvládnout propad v zakázkách a připravit se na znovuoživení trhu. Zatím posledním klíčovým obdobím byla celosvětová finanční krize v letech 2008 – 2009. Všechna zmíněná období se nám podařilo nejenom překonat, ale zároveň se i připravit na další období, tak abychom našim zákazníkům mohli nabídnout vylepšené produkty a služby.

rieter

Předpokládáte, že i v letošním roce porostete?

Letošní rok bude pro naši firmu rokem standardním, očekáváme dobré hospodářské výsledy.

Vnímáte změnu zájmu u různých segmentů produktů v průběhu let?

V průběhu doby se zásadně mění potřeby a požadavky našich zákazníků a trhu. Zákazníci vyhledávají energeticky šetrné výrobky, od kterých očekávají zvyšující se kvalitu příze a vyšší produktivitu výroby. Vysoká automatizace obsluhy strojů a linek je jedním kritérií, které zákazník očekává. Tomu to trendu se naše společnost přizpůsobila a nabízí svým zákazníkům výrobní linky a systémy, které vyhovují jejich potřebám.

Jakým způsobem hledáte odborníky? Pociťujete nedostatek lidí na trhu?

Vzhledem k zaměření naší firmy jsou pro nás stěžejní pracovníci s technickým vzděláním na všech úrovních. Systematickou spoluprací na úrovni středních škol, učilišť a vysokých škol se nám daří získávat vhodné kandidáty na pozice ve výrobních a vývojových týmech. Nemalou měrou tomu přispívá naše dobré jméno, to že se firma chová odpovědně ke svým zaměstnancům, životnímu prostředí a že máme dlouhodobé strategie a vize jak firmu nadále rozvíjet.

Žebříček Štik českého byznysu zdůrazňuje pouze čistě ekonomické výsledky firem a kombinuje pohled růstový s pohledem finanční stability, a vytváří tudíž prostředí pro objektivní srovnání úspěchů firem napříč odvětvími. Hodnocené období zahrnuje poslední tři roky (aktuálně tedy období let 2013–2015), přičemž jednotlivé roky mají rozdílnou váhu: nejaktuálnější rok má váhu nejvyšší. Obrat musí být vyšší než 10 milionů eur ročně v každém hodnoceném roce. Z hodnocení vyřazujeme firmy, na něž je aktuálně podán návrh na insolvenci a takové, u kterých jsme zjistili problémy se solventností. V ekonomickém žebříčku také nejsou hodnoceny firmy s některými specifickými formami podnikání (finanční společnosti, zbrojovky a firmy zabývající se výrobou a distribucí paliv, sázkové kanceláře a firmy zabývající se hazardem). Samotná velikost společnosti nehraje v hodnocení žádnou roli. 

Projekt založila mezinárodní úvěrová pojišťovna Coface Czech. Generálním partnerem je Vodafone, hlavním partnerem je PWC, pořadatelem je Agentura Helas. Štiky se potkávají ve společenském klubu Helas New Encounters Club.