15-té finále Ocenění Ceny Ď

15. června 2015, Státní Opera Praha

V pondělí 15.května byly ve Státní Opeře v Praze předány ve finále 15.ročníku předány Ceny Ď patronům, dobrodincům a morálním vzorům.

V pondělí 15. června 2015 se konalo finále patnáctého ročníku udílení Cen Ď (Dík) mecenášům, dobrodincům a morálním vzorům na scéně Státní opery Praha. Po 14 krajských kolech se v rámci finále sjeli nominovaní, nominující a členové Kolegií ceny Ď z celé ČR v jednu chvíli na jedno místo, aby oslavili hodnotné počiny, které stále dávají životu v naší zemi smysl, radost a naději.  Letos již podruhé byla udělena i Cena Rotary za nejnenápadnější a přesto velmi zajímavý počin.

Patnáctý ročník finále ceny Ď přivítal mnoho zajímavých hostů z oblasti kultury, vědy, vzdělávání a byznysu v ČR.

Lidé, kteří dokáží cokoliv dělat ve prospěch celku, si zaslouží úctu a uznání. Není důležité, kdo cenu převezme, to je symbol, ale důležité je to, co děláte,” řekl směrem k vítězům i nominovaných ministr kultury Daniel Herman, který nad letošním ročníkem Ceny Ď převzal záštitu. Partnerem projektu je už patnáct let Národní divadlo.

Letos bylo přihlášeno rekordních více než 400 nominací. Mezi nominovanými byla řada jmen lidí z běžného života a řada více či méně známých firem. Přímé nominace se mohly zúčastnit například Národní divadlo, ZOO Praha, Hnutí na vlastních nohou Stonožka, Nadace pro transplantaci kostní dřeně apod.

V minulosti cenu Ď za morální vzor převzali například norský předseda vlády Jens Stoltenberg (současný generální tajemník NATO), prezident Václav Havel, paní Věra Čáslavská a Dominik kardinál Duka.

Cena Ď 2015 má za sebou 14 krajských kol a 9 městských kol. Městské ceny Ď Rotary pořádané v roce 2015 ve městech Beroun, Znojmo, Most, Poděbrady, Olomouc, Jičín – organizují na své náklady a na vrub svého času Rotary kluby v rámci Rotary International District 2240 v příšlušných městech na základě bezplatného zapůjčení licence od pořadatele projektu “cena Ď” a to na rok 2015.

Městské ceny Ď pořádané v roce 2015 ve městech Děčín, Nový Bor a Ostrov pořádaly na své náklady a na vrub svého času tato města na základě poskytnutí licence od pořadatele projektu “cena Ď” v rámci širší spolupráce, kdy tato města jsou současně “generálními partnery krajských kol”. 

 
Ceny Ď 2015 byly uděleny v kategoriích:

 1. Cena Ď v kategorii Národní divadlo – Dr. Dadja Altenburg-Kohl – za podporu Baletu Národního divadla
 2. Osobní nominaci ředitele doc. MgA. Jana Buriana ND – Pavel Smutný, BOHEMIAN HERITAGE FUND za podporu Národního divadla
 3. Cena Ď v kategorii Rotary za nejnenápadnější a přesto zajímavou městskou nominaci v ČR – Tým Kalendář pro život – za pomoc rodinám, které bojují s onkologickým onemocněním svých dětí
 4. Cena Ď v kategoriiVzor pohledem dětských očí v  ČR – Karel Gott – za Vzor pohledem dětských očí v ČR
 5. Cena Ď v kategorii posluchačů Českého rozhlasu Dvojka – Tango Havlíčkův Brod v.o.s. – za projekt Daruj hračku s Českým rozhlasem
 6. Cena Ď v kategorii Divadla v ČR – Jana Kašparová – za podporu divadla Radka Brzobohatého
 7. Cena Ď v kategorii ZOO Praha – BIDVEST a.s. – za podporu ZOO Praha
 8. Cena Ď v kategorii ZOO v ČR – Základní škola Karviná – Ráj a Základní a mateřská škola Raškovice – za podporu ZOO Ostrava
 9. Cena Ď v kategorii Muzea, hrady, zámky v ČR – Eva Bílková – za podporu Jičínské besedy
 10. Cena Ď v kategorii Kultura, školství, sport v ČR- Josef Machalíček – za podporu Informačního a vzdělávacího centra Plzeň
 11. Cena Ď v kategorii Nadace pro transplantace kostní dřeně – MUDr. Adéla Bártová, CSc. – za podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně
 12. Cena Ď v kategorii Nadace a charitativní organizace v ČR – Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – za podporu Armády spásy
 13. Cena Ď v kategorii Nadace a charitativní organizace v ČR za mimořádný počin – František Dostálek – za podporu Centra Lada v Pacově
 14. Cena Ď v kategorii Dětské domovy a ústavy sociální péče v ČR – Jan Vodička – za podporu Dětského domova Čtyřlístek, Planá
 15. Cena Ď v kategorii Dětské domovy a ústavy sociální péče v ČR za mimořádný počin – Nadační fond Hanky Kynychové – za projekt Hejbejte se a zpívejte
 16. Cena Ď v kategorii Domovy seniorů a ústavy sociální péče v ČR – Vladimír Dráb – za podporu Letohrádku Vendula, Horní Bezděkov
 17. Cena Ď v kategorii Hnutí na vlastních nohou Stonožka – Milada Fojtíková, Mateřská škola Kostelec nad Labem  – za podporu Hnutí na vlastních nohou Stonožka paní Bělou Gran Jensen
 18. Cena Ď v kategorii Morální vzor v ČR – generálmajor Ing. Josef Šíba – za Morální vzor v ČR
 19. Cena GRAND PRIX Ď 2015 byla udělena vítězi ze 14 krajů – panu Janu Dohnálkovi – za pomoc postiženým spoluobčanům po cévní mozkové příhodě k návratu zpět do života

 

Text: Renáta Lucková a Pavel Veselý

Foto: Renáta Lucková, RePaCOMPANY