International Energy Club 2021

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O TOM, JAKÝ LZE OČEKÁVAT DALŚÍ VÝVOJ ENERGETICKÉHO SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE

V Ostravě se uskutečnila odborná diskuze nad budoucností České republiky s ohledem na aktuální klimaticko-energetický legislativní balíček „Fit for 55“. Ten má EU přiblížit ke splnění mety pro rok 2030, konkrétně snížení emisí skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990.

Nová česká vláda vzešlá z říjnových parlamentních voleb se bude muset proto zabývat splněním klimatických cílů nastavených EU, a to se všemi dopady do energetického sektoru. I o tom diskutovali účastníci XII. výročního zasedání International Energy Clubu, které mělo téma „Zelená energetika a budoucnost ČR“.

Své vize týkající se dekarbonizace, centrálního zásobování teplem nebo budoucího složení zdrojové základny v ČR představili Evžen Tošenovký (ODS), Petr Třešňák (Piráti), Leo Luzar (KSČM) a Jan Birke (ČSSD). Důležité je podle nich především nastavení jasné a dlouhodobější energetické koncepce, zajištění bezpečnosti dodávek energií za přijatelné ceny nebo podpora jaderné technologie a rozvoje komunitních energetik.

Priority Ministerstva průmyslu a obchodu do následujícího období nastínil René Neděla, náměstek pro řízení sekce energetiky. Ty se týkají zejména nového energetického zákona, přípravy aktualizace Státní energetické koncepce nebo chystaného předsednictví ČR v Radě EU. Martin Durčák, předseda představenstva společnosti ČEPS, hovořil o změnách v elektroenergetickém sektoru s ohledem na nárůst malých decentralizovaných zdrojů. Podle Štěpána Chalupy, předsedy Komory obnovitelných zdrojů energie, mají fotovoltaické a větrné elektrárny v ČR potenciál nahradit výrobu elektřiny z uhelných zdrojů.

O potřebách decentralizace, agregace, chytrých sítí nebo akumulace v energetice hovořili Tomáš Varcop, předseda představenstva a CEO innogy Česká republika a CEO innogy Energie, David Šafář, člen představenstva E.ON Distribuce, nebo Lukáš Roubíček, místopředseda představenstva a ředitel úseku Průmyslová energetika ve společnosti ČEZ ESCO. Rozvoj vodíkových technologií prosazoval Jan Světlík, generální ředitel CYLINDERS HOLDING a prezident Národního strojírenského klastru. Roli zemního plynu jako přechodového paliva pro dekarbonizaci teplárenství zdůraznili Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu, a Martin Slabý, předseda představenstva společnosti Pražská plynárenská Distribuce.