Konference Europe Current Evolution

24. června 2015, Pražský hrad

Evropský kontinent je v současné době konfrontován s fundamentálními výzvami, které zásadním způsobem ovlivní sociální a ekonomickou budoucnost, stejně jako vnitřní regionalizaci a globální geopolitické postavení.

Obchod, demografie, vnitřní zdroje, bezpečnost, udržitelný vývoj, stejně jako globální propojenost jsou otázky nebo oblasti, které musí, jak pro EU, tak pro pan Evropský socio-ekonomický prostor, být prostřednictvím dialogu vědy a politiky intensivně studovány.

Profesor Dr. Pavel Kabat ( generální ředitel IIASA – International Institute for Applied Systems Analysis) pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana a ve spolupráci s kanceláří prezidenta pořádal jednodenní strategické konferenci „ Europe Current Evolution“.

Této konference se zúčastnilo přibližně padesát významných osobností politiky, vědy a privátního sektoru.