# Proti korupci

Nadační fond proti korupci uspořádal na konci srpna první ročník pětideního přednáškového a diskuzního fóra – Protikorupční týden 2021. Protikorupčního týdne se zúčastnilo několik významných osobností z odborné a akademické společnosti, které se zaměřily na problémy v oblasti veřejné správy, občanské společnosti a soukromého sektoru.

V hlavním programu jako řečníci vystoupili například JUDr. Ondřej Závodský, právní expert NFPK a bývalý náměstek MF; MUDr. Marek Hilšer, senátor PČR; PhDr. Vladimír Špidla, bývalý předseda vlády či doc. Mgr. Václav Němec, český filosof a aktivista.

Cílem projektu je prohloubení povědomí o korupční problematice a její navázání na chod státu a společnosti. Všechny přednášky jsou zdarma k dispozici na webových stránkách www.nfpk.cz/protikorupci.