Stříbrnou medaili předsedy Senátu získalo 15 českých osobností. Podle Miloše Vystrčila je pojí statečnost, schopnost být inspirací a pevnost charakteru

U příležitosti Dne české státnosti byly již podesáté uděleny v Hlavním sále Valdštejnského paláce Stříbrné medaile předsedy Senátu. Předseda horní parlamentní komory Miloš Vystrčil při této slavnostní příležitosti ocenil celkem 15 významných osobností z řad vědců, umělců a dalších oblastí veřejného a společenského života. Vlastnosti, které mají podle předsedy Senátu společné, jsou odvaha, schopnost být vzorem a pevnost postojů.

Každá z oceněných osobností je osobností jedinečnou, originální, svébytnou a osobností, která si dle mého názoru ocenění jednoznačně zaslouží. Spojují je tři atributy. Tou první vlastností je statečnost – jak se praví: ´statečnost je nejdůležitější ze všech ctností, protože všechny ostatní ctnosti by bez statečnosti byly vdovy´. Druhá společná vlastnost je být inspirací, mít vizi a prosadit ji. A tou třetí vlastností je pevnost charakteru, morálky, postojů a idejí,“ komentoval výběr oceněných Miloš Vystrčil. 

Za oceněné během slavnostního večera promluvila fyzioložka a biochemička Helena Illnerová, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky: „Dovolte, abych za všechny oceněné poděkovala panu předsedovi i celému Senátu za poctu, které se nám dnes dostalo. Za každým z nás stojí nějaké dílo. A asi nás všechny spojuje, že jsme své dílo konali a konáme opravdově, s plným nasazením, s úctou a láskou k lidem a k naší zemi.“

Po náhlé smrti Mileny Černé, dlouholeté předsedkyně Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, kterou předseda Senátu ocenil za zásadní skutky a vytrvalou pomoc v sociální a zdravotní oblasti, za ni převzal stříbrnou medaili během ceremoniálu její manžel Miloslav Stehlík.

Slavnostnímu aktu v Hlavním sále, který poprvé živě vysílala Česká televize, předcházela ekumenická bohoslužba v sale terreně Valdštejnské zahrady. Celebrovali ji kazatel Daniel Kvasnička a páter Ladislav Heryán, patřící k Salesiánům Dona Boska. O hudební doprovod se během bohoslužby i slavnostního ceremoniálu postaralo kvarteto Bohemia Voice.

Seznam 15 laureátů Stříbrné medaile předsedy Senátu pro rok 2021

 

ï       MUDr. Milena Černá

(in memoriam) 

Za zásadní skutky a vytrvalou pomoc v sociální a zdravotní oblasti.

 

ï       Nora Fridrichová, M.A.

Za mimořádnou nezdolnost a odvahu, za pomoc potřebným.

 

ï       RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Za trvalou obhajobu vědy a vzdělávání navzdory okolnímu světu.

 

ï       prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. 

Za mimořádnou službu vědě a nezištné nasazení.

 

ï       prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE

Za jasné postoje a vytváření krásna.

 

ï       plk. Ing. Michal Koudelka    

Za vytrvalou službu vlasti za všech okolností.

 

ï       Kristián Mensa

Za mladické a pokorné odhodlání a inspiraci.

 

ï       Marta Neužilová 

Za odvahu, ochranu, vytrvalost a nezdolnost.

 

ï       Šimon Pánek

Za odvahu, pokoru a humanismus. 

 

ï       prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.

Za vědu a víru. 

 

ï       PhDr. Jaroslav Šturma

Za pomoc a podporu nemocným duším. 

 

ï       Jiří Suchý 

Za harmonii a soustavné rozdávání radosti.

 

ï       akad. soch. Petr Váňa

Za nové podoby kamene propsané do našich duší.

 

ï       prof. PhDr. Pavel Zatloukal a Mgr. Ondřej Zatloukal

Za soudržnost a život obohacující úctu k tradici.

Odkazy: 

Záznam živého přenosu České televize

Podrobné medailonky laureátů

Video-medailonky laureátů