Musíme být trochu supermani

Holandská architektka promluvila v Praze o budoucnosti její profese

Caroline Bos, zdroj: Tomáš Princ, reSITE

Během konference reSITE 2017 mluvila holandská architektka Caroline Bos o roli infrastruktury v dnešních městech. Zároveň naznačila svou představu o vývoji architektonické profese v následujících letech. Jak se k ní má postavit “infrastruktura” navrhování a architektů samotných?

V roce 1988 založila Caroline Bos společně s Benem van Berkelem architektonickou kancelář UNStudio. Od té doby dokončili více než 100 projektů po celém světě a jejich tým má dnes přes 200 členů, kteří pracují v Amsterodamu, Hong Kongu a Shanghai. V jejich tvorbě je důležitá inspirace dobrou i špatnou současnou architekturou, ale i jejími klasickými formami. “Nejvíce jsme ale vždy fascinování tím, co se děje kolem nás!”

Když založili UNStudio, jak sama Caroline říká, dozníval modernismus a jeho formy. Ateliér ale vždy vnímal, že tvar domu, jeho forma, nejsou tak důležité, jako jeho schopnost fungovat pro své uživatele. Stejně tak klíčová je zkušenost nebo zážitek, které mohou lidé díky stavbě zažít.

Holandská architektka vidí proměny, které přijdou v budoucnosti. “Architektura bude mnohem komplexnější a kontextuální. Již nepůjde tolik o objekty jako takové, pozornost se zaměří na vytváření prostředí.” Czechdesign se zeptal, jak na tyto změny budou muset reagovat samotní architekti ve své dennodenní praxi a jak se novým potřebám přizpůsobí vzdělávání. Caroline Bos je díky své zkušenosti praktikující architektky i pedagoga jistě povolaným člověkem pro takové otázky.

Caroline, vaším mottem je, že navrhování architektury je založené na spolupráci. Dnešní týmy se stávají většími a většími, zabývají se stále širší škálou otázek. Když se podíváme do budoucnosti, očekáváte, že budou ještě dále rozšiřovány, že architektonické kanceláře budou vstřebávat více, třeba i úplně nových, profesí?

Myslím, že je to velmi dobrá otázka, a souhlasím, že tento vývoj existuje. Nepochybně dojde k dalšímu rozšiřování kreativní práce, ale stále větší důraz bude kladen i na analytickou část, zapojení technologické složky nebo spolupráci s experty zabývajícími se lidským chováním. Klienti již dnes hledají ateliéry, které disponují širokým spektrem znalostí a hlavně zkušeností.

Zbytek článku najdete zde.