Zájem o sebeobranu a bojová umění rapidně roste

O sebeobranu, respektive o možnost naučit se bránit, se v současné době velmi výrazně zvedá zájem. Není divu. Pocit bezpečí, jak svého osobního či svých blízkých, patří mezi nejzákladnější lidské potřeby. Je pravdou, že v současné době u nás žijeme v klidné a vyspělé společnosti. A proto tato potřeba pro mnohé nebyla v posledních letech aktuální. Ale dnes, díky snadným možnostem přístupu k informacím, si mnoho lidí začíná uvědomovat, že se do situace, kdy může být ohroženo jejich zdraví či dokonce život, mohou dostat velmi snadno a nečekaně. A to bez sebemenšího vlastního přičinění a i na místech, kde by to nikdy nečekali. „Na internetu a sociálních sítích lze zhlédnout, jak je náhodný kolemjdoucí zcela bezdůvodně napaden- mnohdy velmi brutálně- skupinkou teenagerů. A tak si lidé začínají uvědomovat, že se to kdykoliv může stát i jim. Dochází jim, že vlastně nevědí, jak se v této situaci chovat a nemají dostatečné schopnosti jí zvládnout. To je jeden z více důvodů, proč se základní lidská potřeba sebeobrany opět dostává do středu zájmu a lidé začínají hledat řešení,“ popisuje Lukáš Holub, profesionální trenér a koordinátor výuky bojového umění WingTsun a vzdělávání jeho instruktorů v ČR.

Dalším důvodem, proč mezi lidmi roste zájem o bojová umění a sebeobranu obecně, je hledání určité rovnováhy. V dnešní době jsou na jednotlivce kladeny velké nároky, a to nejen v zaměstnání. Proto stále větší počet zájemců hledá možnost vyvážení této nerovnováhy někde jinde. „Lidé vyhledávají aktivity, jako jsou např. jóga, běhání, Tai Chi, a také bojová umění, která vedle fyzické kondice, harmonie těla a ducha nabízí praktický rozměr navíc. A tím je získání schopnosti se ubránit v případě potřeby ochrany sebe a svých blízkých,“ pokračuje Lukáš Holub. „I naše Evropská WingTsun Organizace v posledních letech zaznamenává zvýšení zájmu o bojové umění WingTsun po celé Evropě. U nás v České republice registrujeme v posledních dvou letech v průměru zhruba trojnásobný nárůst počtu nových zájemců o naše bojové umění WingTsun oproti letům 2011-2014.“

Co je to WingTsun?

 

WingTsun ztělesňuje způsob, jak řešit problémy – nebo lépe, jak jim předejít. WingTsun je jedním z nejefektivnějších bojových umění a sebeobranných systémů na světě. Jedná se o komplexní systém zahrnující boj na všechny vzdálenosti – kopy, údery paží, lokty, koleny, páky, boj na zemi, obrana proti skupině útočníků a proti ozbrojenému útočníkovi a další techniky. WingTsun spojuje tradiční stránku bojového umění s vysoce reálnou sebeobranou, již představuje moderní program BlitzDefence. Zatímco pod pojmem tradiční bojové umění si lidé představí například Judo, Karate, Aikido, Taekwondo, Kung Fu atd.., sebeobranné systémy zná veřejnost třeba v podobě Krav Maga či jiných kurzů, které vybírají různé techniky z tradičních bojových umění a pokouší se vytvořit smysluplnou funkční směs, která z logiky věci nemůže být ideální. Každé tradiční bojové umění se vyvíjelo a vyvíjí pod rukama svých mistrů dlouhé roky či desetiletí a každý pohyb v něm má své opodstatnění – z něčeho plyne a na něco navazuje. Smysl dává pouze jako celek.

WingTsun je životní odkaz, který vychází ze starých čínských tradic a zakládá se na taoistických myšlenkách. Cesta k poznání vlastních hranic, schopností, vůle. Je to umění protnuté asijským duchem, ale zároveň obohacené moderním západním proudem. Jeho pohyby jsou ladné a uvolněné, v případě ohrožení však ostré, přesné, nekompromisní. Umění pochází z přelomu 17. a 18. století, přesto však neustrnulo v čase. Za to vděčí pečlivé péči jeho evropského otce – prof. Keitha R. Kernspechta, který díky svému vědeckému zkoumání boje jako celku WingTsun neustále obohacuje a přizpůsobuje pro využití obrany v dnešní době. S vývojem mentality lidí se úměrně tomu vyvíjí způsoby ataků a útoků. To je nutné neustále zkoumat a mít vždy připravenou účinnou odpověď. Je-li to nezbytné, jednáme podle vzoru nejlepší obrana je útok.

V čem je WT jiné?

WingTsun je prvotně sebeobranný systém. Přímočarý, funkční, oproštěný od jakýchkoliv nadbytečných pohybů, postavený na principech, které lze aplikovat vždy. To je to, co WingTsun odlišuje od ostatních bojových umění. WingTsun nekáže žádný soubor technik nebo dokonce vzorce k uplatnění v jednotlivé situaci. Neplánuje předem, jelikož soupeř je vždy nevyzpytatelný. Vy si musíte osvojit základní principy, které vám budou platit kdykoliv. V boji není na přemýšlení čas a může jít o váš život.

WingTsun je systém pro ulici. A stejně jako se ulice neřídí žádnými pravidly, ani WingTsun žádným nepodléhá. Vše je dovoleno. Je-li například žena napadena silným mužem, pak je potřeba k jeho rychlé eliminaci použít nekompromisní a ultimátní techniky, aby se ubránila. V takovém případě se jedná například o vpichy prsty do očí, úder do krku či kop na genitálie. To jsou prostředky, které WingTsun používá. Jsou velmi účinné a likvidační.

K tomu, abyste se WingTsun učili, nemusíte být svalovec, obr, nemusíte mít předchozí bojové zkušenosti. Pro každé bojové umění jsou důležité jiné předpoklady. WingTsun zcela respektuje přirozenou anatomii lidského těla a nedisponuje žádnými krkolomnými  pohyby či nepřirozenými pozicemi.

BlitzDefence

Bojové umění WingTsun je unikátní ve svých pohybech, svým nekompromisním přístupem k boji, účinností, principy, a v neposlední řadě také díky BlitzDefence. Co to vlastně BlitzDefence je? Nejedná se o samostatný bojový systém, ale o součást WingTsunu jako takového. Je to část, která nás učí, jak techniky a principy WingTsun aplikovat a používat v reálných bojových situacích (tím je na mysli situace, které nás můžou potkat v reálném prostředí a jsou skutečným a reálným nebezpečím).

Mezi lidmi totiž k násilí jen zřídka dochází beze slov. Fyzickému útoku téměř vždy předchází dlouhý řetěz událostí, a teprve až na jeho konci se nachází samotné fyzické napadení. Jak takový sled událostí vypadá? Začíná to očním kontaktem, který agresor zpravidla vědomě naváže s „obětí“. Posléze přichází verbální napadání většinou formou urážek. Následuje strkání. A pak samotné napadení. Tomuto předem danému sledu událostí, který je téměř vždy stejný, se říká „rituální boj“.

BlitzDefence je tedy ta část WingTsunu, která věnuje zvláštní pozornost právě těmto situacím a podrobně je studuje. Učí jak je rozpoznat, pochopit jejich jednotlivé fáze a nacvičit, jak v těchto fázích reagovat. Důraz je zde kladen především na taktiku a strategii boje, na verbální a neverbální komunikační dovednosti. A – je-li to nevyhnutelné – tak na rychlé a bleskové zneškodnění agresora.

Očekáváme-li totiž od bojového umění, že nám bude mimo jiné sloužit i jako prostředek k reálné sebeobraně, musí bezpodmínečně obsahovat právě takovou disciplínu, jakou je BlitzDefence. Dokážu-li totiž předvídat, jak se agresor bude chovat a co od něj mohu očekávat, je pak snadné ho porazit. Ale především, pokud pochopím celý proces vzniku této situace, dokážu jí pravděpodobně předejít a zajistit, aby ani nenastala.

O EWTO (Evropská WingTsun Organizace)

Evropská WingTsun Organizace byla založena v roce 1976 v severoněmeckém Kielu, nyní již profesorem Keithem Kernspechtem. Jejím posláním bylo zastřešit a rozšířit po Evropě do té doby zde málo známé čínské bojové umění WingTsun. Profesor Kernspecht, který byl již v té době aktivní jako učitel asijských bojových umění, poznal v roce 1975 velmistra stylu WingTsun, Leung Tinga. Rok nato přijal Leung Ting pozvání Kernspechta, a tak se v roce 1976 konala první evropská veřejná představení stylu WingTsun, nejprve v Německu, posléze pak i v jiných zemích jako např. Anglie, Itálie, Španělsko…Od svého založení plní organizace tři základní úlohy: péče o WingTsun, neustálý rozvoj jeho praktické i teoretické části; institucionální uskupení všech evropských WT škol a trenérů; a reprezentace WingTsun na veřejnosti. Největší důraz klade organizace na kvalitu vyučování, protože úroveň WT škol by měla být po celé Evropě stejně vysoká. To zajišťuje jednotný zkouškový systém zařazování žáků do úrovní odpovídající jejich WT znalostem a dovednostem. Vedení organizace neustále pracuje na optimalizaci výuky WT ve všech jejích odvětvích. Každoročně pořádá v mnoha městech více než sto seminářů, na jejichž účasti se mohou vždy podílet žáci všech evropských škol. Mimoto věnuje velký důraz na vzdělávání trenérů a za tímto účelem je neustále motivuje k aktivnímu prosazování nových didaktických metod. Počet žáků v celkem asi 2.000 evropských školách čítá až 60.000, přičemž podíl žen tvoří od 20 – 50 % v závislosti na jednotlivých školách. EWTO organizace se tak zcela právem může pyšnit tím, že platí za největší profesionální spolek bojového umění na světě.

Advertisement