Austria National Day

Celebration of Austrian National Day at Žofín Palace in Prague.

Oslava Národního Dne Rakouska v Žofínském paláci.