Day of Czech Enterpreneurs

On 15 November 2016, the Day of Czech Entrepreneurs, a paramount yearly event of the Association of Small and Medium-Sized Enterprises and Crafts of the Czech Republic (AMSP CR), took place in Prague. National House of Vinohrady was bursting at the seams, the event was visited by more than 700 entrepreneurs as well as the highest state representatives, including the President. The Day started with the General Assembly, continued with the Czech-Italian Economic Forum and contracting B2B meetings where agreements of active cooperation were signed. Ceremonial Gala Evening was opened by the discussion with the President Miloš Zeman, First Deputy Prime Minister and Minister of Finance Andrej Babiš, as well as the Minister of Industry and Trade Jan Mládek. The opening discussion was followed by the award ceremony where the best family businesses, ideas of starting entrepreneurs, and queens of small business were announced, the representatives of 23 professional associations taking part in the Year of Crafts 2016 were decorated, and the year 2017 was declared the Year of Countryside. Open discussion of hundreds of entrepreneurs then continued in the premises till the late evening hours. The Gala Evening was accompanied by action cultural acts, video projection of business ideas, and contests.


Více jak stovku akcí uspořádala AMSP ČR v roce 2016, na kterých se aktivně setkala s osmnácti tisíci podnikateli. Každoročním vrcholem se stal opět Den podnikatelů ČR, který proběhl 15. 11. 2016 v Praze. Národní dům na Vinohradech praskal ve švech, akce se účastnilo více jak 700 podnikatelů i nejvyšší ústavní činitelé v čele s prezidentem republiky. Den jsme zahájili valnou hromadou, pokračovalo se Česko-italským ekonomickým fórem, následovalo kontraktační B2B setkání, spojené s podpisy aktivní spolupráce. Slavnostní galavečer byl odstartován diskusí s prezidentem republiky Milošem Zemanem, 1. místopředsedou vlády a ministrem financí Andrejem Babišem a ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem.

Navázali jsme vyhodnocením nejlepších rodinných firem, nápadů začínajících podnikatelů a královen malého byznysu. Následovalo dekorování zástupců 23 profesních spolků, zapojených do Roku řemesel 2016 a vyhlášením Roku venkova 2017. Volná diskuse stovek podnikatelů poté pokračovala ve všech prostorách Národního domu na Vinohradech až do pozdních večerních hodin. Galavečer byl provázen akčními kulturními vstupy, videoprojekcí podnikatelských nápadů a soutěžemi. Dodrželi jsme přitom tradici a po celý den nezazněl ani jeden proslov vedení AMSP ČR. Naše výsledky nejsou dány funkcionářskými proklamacemi, ale celoroční prací.