Diplomatic Forum with Ambassador of Egypt

On the 26th October, the Diplomatic Forum hosted the Egyptian Ambassador, H.E. Abderahman Salaheldin, who gave a speech about diplomatic challenges in Egypt and in the Middle East, followed by an interactive discussion with the public. The event was organised by Hans Weber, Manager of the Diplomatic Forum assisted by Pietro Andrea Podda, Senior Lecturer. The venue was the University of New York in Prague, which kindly provided its own auditorium. The event culminated in a dinner with the Ambassador and his spouse at the Marriott Hotel.


26. října se konalo další ze série Diplomatic Forum, tentokrát s velvyslancem Egypta J.E. Abderahmanem Salaheldinim, který pohovořil o diplomatických výzvách v Egyptě a na Středním Východě. Následovala interaktivní diskuze s publikem. Setkání organizoval Hans Weber společně s Pietrem Andreou Poddou. Konalo se v prostorách University of New York in Prague, která poskytla svůj přednáškový sál. Po diskuzi následovala večeře s velvyslancem a jeho chotí v hotelu Marriott v Praze.