Key Factors of Success

21st International Conference

New Gallery, Prague Castle, November 25, 2016

As part of the “D” day of the Czech 100 Best competition 2016 Comenius Society organized 21st international conference “Key Factors of Success” in the morning hours of November 25. More than 100 participants – top managers from significant Czech companies, but also diplomats and representatives from the state administration – have traditionally filled the New Gallery Hall at the Prague Castle and listened to the presentations delivered by their colleagues, all of whom had a lot to say about how to reach success and what success means.


Jako součást dne D pro soutěž Czech 100 Best 2016 zorganizovala společnost Comenius v ranních hodinách 25. listopadu 21. mezinárodní konferenci “Key Factors of Success”. Více jak 100 účastníků z řad top manažerů, diplomatů a zástupců státní správy zaplnilo Novou galerii na Pražském hradě a vyslechlo přednášky jejich kolegů, kteří měli co říci o tom, jak dosáhnout úspěchu a co úspěch znamená.