Pacific Alliance – hub for Latin America

The Chamber of Commerce Czech Republic – Pacific Alliance celebrated its official launch on 24th August together with the ambassadors, representatives of the government, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Industry and Trade, representatives of Czech economic diplomacy and important Czech enterpreneuers.

„The Pacific Alliance stands out in Latin America as its founding members Mexico, Colombia, Peru and Chile are the most stable and prosperous on the continent. With a total population exceeding 200 million the Pacific Alliance taken together represents the 8th largest economy in the world. The Pacific Alliance is already very advanced in integrating its markets for goods and services as well as its capital markets. From this it is obvious that the Pacific Alliance should become a priority focus of Czech exporters, both directly and in cooperation with partners from third countries. At the same time the Czech Republic can be a useful gate to the EU or Visegrad 4 markets“, says Georg Hotar, president of the Chamber of Commerce Czech Republic – Pacific Alliance.


Tichomořská aliance – brána k trhům Latinské Ameriky pro české podnikatele

Za přítomnosti velvyslanců, představitelů vlády, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších složek ekonomické diplomacie a státní správy zahájila dne 24. srpna oficiálně svou činnost Smíšená obchodní komora Česko-tichomořská aliance. Na slavnostním večeru nechyběli ani zástupci českých společností, které již v teritoriu působí nebo mají o vstup na něj zájem.

„Jako 8. největší ekonomika světa  představuje  Tichomořská aliance pro české firmy bránu na trh o velikosti více než 200 miliónů lidí. Češi se mohou uplatnit především v oborech jako je energetika, životní prostředí, rozvoj infrastruktury, důlní či potravinářský průmysl. To jsou zároveň obory, ve kterých jsme silní a máme co nabídnout. Jsem přesvědčen, že země jako Mexiko, Kolumbie, Peru i Chile nabízejí v aktuální situaci hledání nových trhů českým podnikatelům řadu zajímavých příležitostí. Zároveň muže Česká republika zajistit latinskoamerickým partnerům vstup na trh EU či zemí Visegrádské 4“,  vysvětluje Georg Hotar, prezident Smíšené obchodní komory Česko-tichomořská aliance.