Bezprostřední teroristický projekt ve Francii neutralizován na základě informací poskytnutých marockými zpravodajskými službami.

9.4.2021

Marocká vnitřní zpravodajská služba (DGST) předala 1. dubna 2021 svým francouzským externím a interním protějškům (DGSE-DGSI) konkrétní informace týkající se francouzskou občanku marockého původu, který připravoval bezprostřední teroristickou operaci zaměřenou na kostel.

Na základě těchto informací příslušné francouzské orgány přikročili ve dnech 3. a 4. dubna k zabavení a zatčení, které dle mluvčího marocké národní policie (DGSN) a DGST umožnily neutralizovat rizika tohoto teroristického projektu.

Informace poskytované francouzským bezpečnostním službám zahrnovaly osobní údaje o hlavní podezřelé osobě, její údaje o elektronické identitě a její úrovni extremismu, jakož i o teroristickém projektu, který se připravovala provést v koordinaci s prvky teroristické organizace „Islamský stát“.

Sdílení těchto informací s francouzskými službami spadá do rámce přistoupení Maroka k mechanismům mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu, k zasvěcení míru a stability ve světě, jakož i v důsledku posílení spolupráce mezi DGST a francouzskými zpravodajskými službami v oblasti boje proti terorismu a vzplanutí extremistické hrozby zaměřené na bezpečnost občanů obou zemí.