Brusel – Evropský parlament zdůrazňuje strategickou povahu vztahů mezi EU a Marokem

30.4.2021

Ve středu 28. dubna 2021 Evropský parlament zdůraznil strategickou povahu vztahů mezi Marockým královstvím a Evropskou unií a doporučil větší podporu Rabatu.

Ve zprávě o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu EU za rozpočtový rok 2019 přijaté na plenárním zasedání měl Evropský parlament za to, že spolupráce EU přispěla k provádění reforem v Maroku, což mělo pozitivní dopad na sociálně-ekonomický rozvoj země. Zpráva doporučuje posílit orientaci sektorové rozpočtové podpory a zlepšit strategii politického dialogu s Královstvím.

Evropský parlament se domníval, že prostředky přidělené v rámci programů rozpočtové podpory a nástroje sousedství vedly k pozitivním výsledkům v rámci spolupráce s Marokem, které je považováno za „dlouhodobého souseda a strategického partnera“.

Tyto vztahy mezi EU a Marokem, které se datují před více než 50 lety, se řídí dohodou o partnerství a nástroji multisektorální spolupráce.

Maroko je hlavním příjemcem pomoci z nástroje sousedství EU v tomto regionu. Disponuje pokročilý status s EU a udržuje také zvláštní vztahy s 27 členy v rámci politického dialogu. Maroko je klíčovým partnerem EU v boji proti terorismu a proti nelegálnímu přistěhovalectví.