České firmy uspěly v mezinárodním kole soutěže inovací – Quality Innovation Award.

Za rok 2020 se v mezinárodním kole soutěže Quality Innovation Award velmi dobře umístily společnosti z České republiky. Celkovým vítězem ceny v kategorii Mikro a startupové společnosti se stala česká firma Berkhof Construction s.r.o. Mezi finalisty v kategorii Malé a střední podniky se prosadila společnost Radalytica a.s. V kategorii Inovace oběhového hospodářství a uhlíkové neutrality mezi finalisty stanula společnost SILON, s.r.o.

Letos byly v národním kole Quality Innovation Award hodnoceny organizace v pěti kategoriích, z nichž tři uspěly se svojí inovací i v mezinárodním hodnocení soutěže v konkurenci 416 přihlášených projektů. Česká společnost pro jakost jakožto zástupce partnerské organizace soutěže poskytuje přihlášeným organizacím plnou podporu v celém průběhu klání.

Zástupci z České republiky se soutěže účastní již osmým rokem a ročník 2020 byl doposud nejúspěšnějším z pohledu umístění i zapojení domácích firem. Se svými nápady a projekty obstály v konkurenci 416 přihlášených inovací.

Podle slov výkonného ředitele České společnosti pro jakost Petra Kotena jsou inovace jednou z cest, jak posunout zaměření celé české ekonomiky a udržet krok s vyspělým světem. K vyhlášení letošního ročníku dodává: „Máme velkou radost z mimořádného úspěchu českých firem v soutěži, ocenění dělají výbornou reklamu celé České republice. Věřím, že jejich cestu budou v chystaném ročníku ceny následovat další zájemci.“

Představení úspěšných inovací z České republiky

Vítěz ceny (Award Winner) v kategorii Mikropodniky a sturtupy: Berkhof Construction s.r.o.
Inovace: Automatické rentgenové kontrolní a zobrazovací zařízení

Nový produkt Berkhof X-rad nabízí kontrolu produktů v plně automatickém režimu. Díky rentgenovému detektoru nové generace je možné provádět detekci i lehkých materiálů a jemných vnitřních defektů, což do této doby nebylo možné.

Finalista v kategorie Malé a střední podniky: Radalytica a.s.
Inovace: Kvalita 4.0 – Robotická nedestruktivní kontrola pomocí zobrazovacích metod NDT – „RadalyX“

Jde o unikátní robotickou platformu schopnou nedestruktivního testování v široké oblasti zájmu napříč průmysly. Díky různým možnostem zobrazení, které lze kombinovat, je možné výsledky okamžitě vyhodnotit. Zobrazovací systém „RadalyX“ je díky kombinaci nejmodernějších zobrazovacích senzorů a robotů schopen výrazně rozšířit a vylepšit aplikovatelnost zobrazovacích metod na širší portfolio objektů jak v průmyslu, tak i ve vědě.

Zjednodušeně lze říci, že tomograf se přenese ke vzorku, nikoliv vzorek do tomografu, jak je to u běžných zařízení, čímž se eliminuje složitá manipulace s velkými nebo např. cennými objekty. Navíc lze RadalyX integrovat přímo do výrobní linky, což výrazně přispívá k optimalizaci výrobních procesů a kontroly kvality výrobku.

Finalista v kategorii Inovace oběhového hospodářství a uhlíková neutralita: SILON, s.r.o. / Česká republika
Inovace: Vývoj nového high-tech produktu – vlákna SOFISIL

Společnost SILON vyvinula vysoce kvalitní polyesterové vlákno SOFISIL, které vyrábí z PET lahví sesbíraných ze světového oceánu a jeho pobřeží. Vyvinutí vlákna SOFISIL přineslo zákazníkům nový produkt, který napomáhá k udržitelnosti přírodních zdrojů. SOFISIL je tedy přínosem pro zákazníky i přírodu a zároveň zlepšuje život lidem v rozvojových zemích, kteří se zapojují do sběru plastového odpadu. Vzhledem k současné situaci znečištění oceánů je spuštění tohoto projektu velmi vítanou a žádanou inovací.

Celkové vítězství si odnesly nové postupy transplantační chirurgie

Celkovým vítězem celého ročníku Quality Innovation Award napříč všemi kategoriemi se stala: První přidružená nemocnice, Sun Yat-sen University / Čína
Za inovaci z kategorie Zdravotnictví: Transplantace orgánů bez ischemie se systémovým zařízením a chirurgická inovace.

Transplantace orgánů bez ischemie znamená příchod éry „transplantace teplých orgánů“. Tato metoda výrazně zlepšuje výsledky transplantace.

Ročník 2020 zná ty nejlepší inovace, slavnostní ceremoniál však musel být odložen

Soutěže se v mezinárodním kole zúčastnilo celkem 416 inovací a nejlepších 25 bylo oceněno, z toho i tři české organizace se svými inovacemi. Kvůli pandemii covid-19 bylo tradiční slavnostní předání cen odloženo, uskuteční se v polovině dubna, kdy je bude na své půdě hostit Srbská asociace kvality (SRMEK).

Vítězové Ceny v každé kategorii tohoto klání jako vždy prošli přísnou metodikou hodnocení založenou na posouzení míry novosti, použitelnosti v praxi, její účinnosti a orientaci na zákazníka. Vítězové byli vybráni zúčastněnými národními asociacemi kvality prostřednictvím přísného hlasovacího procesu.

„Systematicky podporujeme inovace a udržitelný rozvoj také mezi našimi mezinárodními partnerskými organizacemi. Jednotlivé země stále častěji předkládají své inovace nejprve národnímu a poté mezinárodnímu hodnocení. Tímto způsobem se inovace automaticky zviditelní v mnoha zemích. Letos jsme Indii přivítali jako nového člena naší sítě, “ říká Juha Ylä-Autio, předseda Quality Innovation Award.

Cena Quality Innovation Award byla čtrnáctým rokem uspořádána Finskou asociací kvality a národními organizacemi kvality. Partnerské organizace soutěže toho ročníku pocházely z Baskicka, Botswany, Číny, České republiky, Estonska, Maďarska, Indie, Izraele, Kazachstánu, Lotyšska, Litvy, Rwandy, Ruska, Jihoafrické republiky, Srbska, Španělska, Svazijska, Švédska a Zimbabwe.