Český trh headhunterů je trochu divočina, zkroťme ji etickými pravidly.

V oblasti vyhledávání řídících pracovníků, tzv. executive search, která je založena na vzájemné důvěře všech účastníků, chybí v České republice instituce, která by stanovila jasná pravidla a vyžadovala jejich dodržování. Z toho důvodu jedna z předních firem v oboru, Stanton Chase, uvádí na český trh pravidla Mezinárodní asociace konzultantů v executive search (AESC), jež etiku oboru řeší.

„Náš obor je založen na důvěře, kterou lze snadno ztratit, ale je nesmírně obtížné ji znovu získat. Ještě horší je, pokud vás o důvěryhodnost připraví jiní,“ říká Jozef Papp ze společnosti Stanton Chase, která se zabývá vyhledáváním vrcholových manažerů. Poukazuje přitom na to, že nejde jen o stavovskou čest, ale často o osudy lidí na špičkových pozicích, kde jsou statisícové platy a kde se rozhoduje o fungování celých firem.

Tradiční představa o povolání tzv. „headhuntera“ je, že jde o člověka, který osloví vytipovaného manažera určité společnosti a toho „přeplatí“, aby jej dostal ke konkurenci. Dotyčný dá výpověď a nastoupí v nové práci. Tečka.

Ovšem taková představa je mýtem, často živeným filmovou fikcí. „Dobrý konzultant v executive search je ohleduplný a příčí se mu parazitovat na personálních těžkostech firem. Naopak se snaží pomáhat a nabídnout zkušenosti při řešení problémů s obsazováním klíčových pozic. To ale také vyžaduje férovost a otevřený přístup všech zainteresovaných stran,“ vysvětluje Jozef Papp.

Přímé vyhledávání manažerů a specialistů pomáhá firmám získat kvalitního člověka a kandidátům, kteří například narazili na onen „skleněný strop“, otevírá nové obzory, které nebývají běžně inzerované veřejně.

Za důležitý problém Jozef Papp považuje nevyzrálost českého trhu. „Některé firmy, které o sobě tvrdí, že jsou headhunteři nebo executive search, jsou spíš náborovými agenturami. Vstupní bariéra pro vykonávání této profese je v Česku velmi nízká, stačí pouze čistý trestní rejstřík,“ tvrdí Papp.

V konkurenčním prostředí si takové firmy spíše než dobrým jménem pomáhají přehnaně ostrými lokty. Proto se dopouštějí nezřídka prohřešků, které pak ovlivňují obraz celé branže v očích klientů i kandidátů na manažerské pozice.

Například představují klientovi jména vytipovaných lidí jen do počtu, nebo jednoho kandidáta více klientům současně, či nechají kolovat jejich životopisy po různých společnostech bez souhlasu kandidátů. „To je nepřijatelné. Naše vztahy jsou založené na diskrétnosti. Klienti nemají zájem na tom, aby se vědělo, že hledají náhradu. Stejně tak se vedoucí pracovníci – potenciální kandidáti nechlubí úvahami o změně práce. Je důležité si uvědomit, že z 99 % oslovujeme lidi, kteří práci nehledají a nabízíme jim příležitost.“ Popisuje Jozef Papp korektní přístup.

S tím částečně souvisí i podceňování exkluzivity kontraktu, kdy klient osloví více agentur současně. Pak nastane situace, že vytipovanému kandidátovi volají lidé z různých agentur s de facto stejnou nabídkou, což důvěryhodnosti procesu nepřidá.

Pro profesionály v executive search je tabu oslovovat zaměstnance klienta jménem jiného klienta, tedy přeneseně řečeno jednou rukou dávat a druhou brát. Zcela nepřijatelné je přetáhnout klíčového člověka z konkurenční firmy jen za účelem jejího poškození. Stejně tak není možné znovu začít jednat s člověkem, kterého firma již jednou úspěšně obsadila.

Přitom výše popsané problémy nejsou na českém trhu výjimečné. „Narůstal ve mně pocit, že v Česku chybí soubor pravidel přístupný pro klienty i kandidáty, který by jim pomohl ověřit si, zda s nimi headhunter hraje čistou hru,“ tvrdí Jozef Papp ze Stanton Chase.

Papp proto prosazuje pravidla AESC, jejichž překlad v českém jazyce zveřejnil na speciální mikro stránce www.theexecutivesearch.cz. Tato pravidla tak na českém trhu nově definují standardy a etiku práce v oblasti executive search.

Webové stránky provedou klienta i kandidáta názorně celým procesem vyhledávání, oslovování a najímání kandidáta. Upozorňují na to, jaká mají práva jako kandidáti nebo klienti, jak identifikovat nečestné nebo podezřelé jednání a kdy je vhodné zdvořile spolupráci ukončit. Web je přístupný i prostřednictvím alternativních odkazů www.aesc.sk a www.primeosloveni.cz.

O společnosti Stanton Chase.

Mezinárodní společnost Stanton Chase je jedním z předních světových poskytovatelů služeb v oblasti executive search. Hlavním cílem společnosti je budování profesionálních manažerských týmů pro klienty na celém světě.  Společnost byla založena v roce 1990 a v současné době působí v 75 pobočkách ve 45 zemích Asie, Evropy a Ameriky. Klíčem úspěchu firmy je důraz na profesionalitu zaměstnanců, jedinečná strategie, výborná znalost klienta, schopnost naslouchat a flexibilně se přizpůsobit jeho potřebám.