Představení Oživení a tématu Whistleblowing

Rok 2021 je rokem ochrany oznamovatelů. Lidé, kteří v práci upozorní na nějaké protiprávní jednání budou nově chráněni zákonem. Organizace Oživení pomáhá firmám, obcím i státním institucím připravit se na přicházející změny.

Proč právě letos?

Na konci roku 2019 Evropská unie schválila směrnici, která stanovuje pravidla pro ochranu lidí, kteří v práci upozorní na protiprávní jednání. Česká republika v současné době na základě této směrnice schvaluje vlastní zákon. Směrnice/zákon začne platit v prosinci roku 2021.

Proč se vůbec téma řeší?

Smyslem zákona je nejen přímá ochrana lidí, kteří v rámci své práce upozorní na nějaký problém, ale v obecnější rovině jde o podporu otevřeného a etického pracovního prostředí, zejména pomocí fungujícího systému interních oznámení. Základem má být důvěrnost a bezpečnost komunikace a posilování vzájemné důvěry zaměstnanců a jejich vedením.

Mnoho firem a organizací již dávno nějaký systém pro komunikaci a získávání podnětů či zpětné vazby od zaměstnanců má, protože vnímají, že je to pro ně výhodné. Tyto firmy nečekají výrazné změny, jen úprava těch stávajících. Některé ale budou muset svůj systém nově zařídit.

JAK se můžete zapojit?

Abychom nabídli zaměstnavatelům, firmám a institucím co nejpraktičtější pomoc, připravujeme metodickou příručku pro správné nastavení interního oznamovacího systému.

EMPATICKÉ ROZHOVORY

• Součástí přípravy na uvedené změny jsou také tzv. empatické rozhovory se zástupci Compliance oddělení, nebo HR oddělení.

Jedná se zhruba o 30 min. online rozhovor. Rozhovory použijeme jen pro naše účely, nechystáme se je zveřejňovat, budeme z nich vycházet zejména v našich vzdělávacích a metodických materiálech.

Co získáte:

Na základě těchto strukturovaných rozhovorů se snažíme udělat si správnou představu, jak ve firmách a institucích skutečně oznamování funguje, kde respondenti spatřují problémy, co si myslí, že by bylo dobré zlepšit, jakou by uvítali podporu atd.

7 statečných

– Hledáme 7 statečných firem, kterým nabízíme analýzu aktuálního nastavení interního oznamovacího systému z pohledu připravovaného zákona a zpracování návrhu na jeho vylepšení. Informace získané z konzultací budou podkladem pro naši metodiku, která pomůže i ostatním firmám zavést si dobře fungující vnitřní systém.

Konzultace k zákonu

– Všem, kteří chtějí mít co nejpřesnější a aktuální informace nabízíme naše poradenství. Základní informace k tématu oznamování najdou zájemci na webu Pískámfauly.cz, ale každý nás může kontaktovat přímo. Oceníme vaše názory na připravované změny.

Na co se můžete těšit?

– Připravujeme Centrum pro oznamovatele. Jeho hlavní činností budou důvěrné konzultace a právní pomoc všem, kteří se rozmýšlejí upozornit na nějakou nekalost nebo pro ty, co už takový krok udělali. Zároveň zde najdou podporu i vedení firem a dalších organizací, v podobě školení, metodické pomoci a konzultací.

Kdo jsme?

Oživení dlouhodobě pomáhá těm, kteří se v práci nebáli ozvat. V roce 2011-2012 jsme provozovali protikorupční linku 199. V roce 2012 jsme zpracovali analýzu o Ochraně oznamovatelů v ČR v porovnání s dalšími zeměmi, v roce 2014 analýzu O nás s námi, která zkoumala ochranu oznamovatelů na základě 40 rozhovorů s oznamovateli u nás i v zahraničí. V roce 2015 jsme se stali členy pracovní komise Předsedy rady Vlády pro boj s korupcí k whistleblowingu. Pomáháme firmám i úřadům s nastavování interních kanálů. Provozujeme zabezpečené rozhraní pro oznamování nekalostí GlobaLeaks. Jsme členy Asociace společenské odpovědnosti a mezinárodní sítě Whistleblowing international network.

Aktuálně Oživení svoji pomoc realizuje díky projektu podpořenému Nadací OSF v programu Active citizen fund. Projekt řeší téma komplexně – od zapojení v pracovních radách vlády a projednávání znění zákona, přes osvětovou kampaň, budování Centra pro oznamovatele a přípravou vzdělávacích a metodických materiálů.