EMPATIA – Zásadná biznisová hodnota firiem a jej využitie v marketingu a budovaní značky

Máte pocit, ak sa to preženie, že firmy dominantne vo verejenom priestore komunikujú dookola o sebe, o hodnote ktorú poskytujú, o tom aké sú dobré, o tom ako pomôžu, o tom ako svojimi produktami zlepšujú svet a podobne…?

Čo keď sa táto „dogma“, či výrazná tendencia zmení? Čo to spôsobí? V Leadershipe, kariére, osobnom živote, ale aj v obchode, veľmi silno funguje cesta Dávať vs Brať. Cesta, kde vlastné ego sa trocha umierni a správne nasmeruje a to dokáže, priniesť mnohé benefity a kuriózne aj viac financií. Dôležité ale je, poznať a byť schopný sa vyhnúť viacerým rizikám, ktoré tento odlišný spôsob ohrozujú. Je to mimoriadne obsiahla téma, preto v tomto článku sa zameriam iba na využitie tejto odlišnej cesty v marketingu a budovaní značky.

Ak firma zmení „dogmu“ komunikácie prioritne o sebe, o vlastnej skvelosti, o tom, ako zlepšuje svojimi produktami život, čo ponúka, aké má akcie atď., čo je podľa mňa dominantný prvok marketingovej stratégie firiem, dokáže to spôsobiť veľa. Nezabúdajme, že ľudia nakupujú od firiem, ktoré majú radi, alebo sú im sympatické. Ak sa alokujú peniaze, čas, alebo energia na niečo prospešné a samozrejme sa to spropaguje, (žijeme predsa v tzv. „attention ekonomike“, ale taktiež ľudia chápu, že firmy musia produkovať zisk), tak firmy môžu byť veľmi odlišné. Následne tieto činnosti je potrebné vhodne, a to je podstatné, výraznejšie cez nákupy reklamného priestoru komunikovať.

Zamyslite sa, čo to spôsobí v mysliach vašich terajších alebo potenciálnych zákazníkov? Aký to bude mať vplyv na:

1. Sympatie zákazníkov smerom k vám?
2. Pocit hodnoty, ktorú odovzdávate?
3. Ako budete odlišný a zapamätateľný?

Podľa mňa finančný účinok bude väčší, napriek tomu že rozpočet bude ukrátený o financie, ktorými skutočne pomáhate. Viem, veľké firmy majú CSR (corporate social responsibility) oddelenia a je to skvelé. Účel svätí prostriedky a som rád, že tieto oddelenia fungujú. Sami ale viete, že to sú nepomerne menšie sumy v porovnaní s marketingovými rozpočtami. Jednoducho formy, ako pomáhate, treba propagovať podstatne, ale podstatne viac, ako to, čo tečie do CSR oddelení. Nebudem sa teraz zamýšľať, odkiaľ plynú financie na aktivity firemných nadácií a že to ide z daní, ktoré úplne legálne a logicky neboli poslané štátu. Taktiež nepovažujem za dôležité, či je záujem hlavne PR, alebo pomoc. To je čiastočne jedno, lebo tá pomoc tam je a je to dobré.

Ľudia vidia, čo dávate do reklamy a čo ide na dávanie. Ľudia nie sú hlúpi a chápu to.

V žiadnom prípade to ale neznamená, že sa majú prestať komunikovať aj reklamy, ktoré dominujú teraz. Reklamy o sebe. Ony sú samozrejme tiež dôležité. Je potrebné komunikovať novinky, nové služby atď. Zároveň sa na značku a marketingovú stratégiu dá pozrieť aj inou optikou. Nepísaný zákon reciprocity je v ľuďoch výrazne zakódovaný, až na výnimku u tzv. „takerov“ = ľudí, u ktorých reciprocita nefunguje, chcú brať, ale nechcú dávať. Našťastie týchto ľudí je v spoločnosti jasná menšina. A čo tento odlišný postup spôsobí? Spôsobí to hlavné, o čo v biznise akcionárom a manažmentu ide. Prejaví sa to vo vyšších finančných výsledkoch. Čudná úvaha? Možno. Ak sa ale hĺbkovo ponoríte do tejto cesty a pochopíte rôzne riziká, ktoré možno teraz máte v myšlienkach a naučíte sa techniky, ako tieto riziká cielene odstrániť, dokáže to byť veľmi silné. Na druhej strane som realista a chápem, že v niektorom segmente to môže fungovať skvelo a v niektorom menej. Takisto, ak by to robil každý, už by to nemalo ten účinok. Tie väčšie firmy, ktoré by si trúfli začať, by boli veľmi odlišné. Veľmi.

Moje názory na využitie odlišnej marketingovej stratégie pre veľké značky, prezentovaný v predchádzajúcich riadkoch, podložím aj poznatkami z dvoch nedávnych prieskumov.

1. Výsledky prieskumu “State of Workplace Empathy” od BusinessSolver z roku 2019 ukazujú že:
· 82% zamestnancov by zvažovalo dať výpoveď a zamestnať sa radšej u empatickejšieho zamestnávateľa.
· 78% respondentov povedalo, že by boli ochotní pracovať aj viac hodín pre empatickejšiu organizáciu.

2. V prieskume verejnej mienky od Ipsos pre potreby PepsiCo Beverages Severná Amerika (máj 2020), určeného pre potreby pochopenia zmeny zákazníckych nálad, výsledky ukázali, že:
· 9 z 10 zákazníkov v USA si myslia, že značky musia ukázať empatiu a viac činov a nie iba “marketingových sloganov”
· 86% američanov si myslí, že preukazovanie empatie je nevyhnutné pre to, aby si udržali a vytvorili väčšiu lojalitu

„Empatia je v roku 2020 evidentne zásadná biznisová hodnota a mala by byť súčasťou korporátnej – spoločenskej zodpovednosti úspešných biznisov.“

– link na prieskum od Ipsos pre potreby PepsiCo Beverages Severná Amerika (máj 2020): TU
– link na prieskum ” 2019 State of Workplace Empathy” od BusinessSolver: TU

Viktor Kostický je konzultant a tréner Leadershipu & Obchodu. V Leadershipe je jeho srdcová téma: práca s Egom a princípy Dávania vs. Brania. Viac info nájdete na webe www.viktorkosticky.com, alebo na jeho LinkedIn stránke či emailom: viktor@viktorkosticky.com