Fotografka Staša Fleischmannová slaví 100 let

Fotografka Staša Fleischmannová, rozená Jílovská, oslavila 24. září 100 let. Spolu se sestrou Olgou založila Staša ještě ve třicátých letech historicky jeden z prvních českých fotografických ateliérů. Mezi jejich klienty se pak objevovala taková jména jako spisovatel Karel Čapek, básník André Breton, Julius Fučík, Josef Taussig a další. Staša Fleischmannová pochází z rodiny Jílovských, která ve své době patřila k intelektuální elitě a značně ovlivňovala tehdejší prvorepublikové kulturní a společenské dění.

Staša Fleischmannová, která v letošním roce oslavila sté narozeniny je pamětnicí, která má rozhodně o čem vyprávět. Byla svědkem událostí spojených s druhou světovou válkou, kde se sama zapojovala do československého domácího odboje. O pár let později se svým druhým manželem Ivo Fleischmannem (první manžel Bedřich Stern zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi) emigrovala do Paříže. Díky rodině, ze které pocházela, měla možnost setkat se s takovými osobnostmi, jako byl Ferdinand Peroutka, František Halas, Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, Jaroslav Ježek nebo dvojice Werich a Voskovec. Všechny tyto okolnosti provázející její život se promítly do její tvorby a když slavila Staša 95. narozeniny vydala své osobní vzpomínky a fotografická svědectví knižně pod názvem Vrstvami.

Staša Fleischmannová dnes žije v domově pro válečné veterány v Praze-Střešovicích, a tak činnost této dlouhodobě oceňované fotografky v rámci jejího jubilea připomínají zejména její synové.

Michel Fleischmann, budoucí velvyslanec ve Francii například vzpomíná na to, jak vznikla první fotografie sester Jílovských s názvem „Čapek se smutnýma očima. „Vzpomínám si, jak maminka vyprávěla příběh o prvním klientovi, kterého měly se sestrou v ateliéru. Jednoho dne takto přišel jejich otec Ruda do fotoateliéru OKO a povídá: „Tady vám vedu prvního klienta“, a to nebyl nikdo jiný než spisovatel Karel Čapek,“ říká Michel Fleischmann a dodává: „Matka měla možnost zažít řadu pozitivních, bohužel ale i negativních událostí, které tehdejší doba přinášela. I přesto se nikdy nepřestala zajímat o společenské, politické a kulturní dění, a to platí i dnes, když slaví sté narozeniny.“

Petr Fleischmann již v roce 2013 napsal o matce úvod k jejím pamětem vyšlým v nakladatelství Torst pod titulem Vrstvami. K dnešnímu stému výročí Staši Fleischmannové dodává: „Vzdát hold mé matce mi nečiní nejmenší problém, vždyť vzhledem k svému věku a zejména vzhledem k tomu, co si v průběhu oněch proběhlých 100 let prožila, už není pouze něčí matkou. Stává se tak trochu svědkem a zároveň součástí nemalého kusu moderních dějin a tím pádem jakousi pramátí nás všech. Rozhodně tak doporučuji všem, kteří se zajímají o autentické svědectví kulturního a společenského dění uplynulých sto let, aby si neváhali knihu přečíst. Možná z ní pochopí souvislosti a odkazy k dnešní době nebo třeba jen pár detailů, které prostě už nikdo jiný, než má matka vědět nebude a veřejně neřekne.

Medailonek Staši Fleischmannové

Staša Fleischmannová, rozená Jílovská, se narodila 24. září 1919 v Praze manželům Rudolfovi a Staše Jílovským. Otec Rudolf Jílovský (1890-1954) byl zpěvákem, nakladatelským redaktorem a jedním ze zakladatelů kabaretu Červená sedma. Matka Staša Jílovská, rozená Procházková (1898-1955), byla překladatelka a novinářka.

Se svým dvojčetem, sestrou Olou, absolvovala Staša Státní grafickou školu, kde jejich tvorbu nasměroval Jaromír Funke. V roce 1938 dámy založily Fotoateliér OKO v Topičově domě na Národní třídě v Praze. Díky svému rodinnému zázemí se v mládí sestry stýkaly s takovými osobnostmi jako byl Ferdinand Peroutka, osobnosti kolem skupiny Devětsil neb Mánes). Již v průběhu studia obě sestry docházely na setkání skupiny Mladá kultura. Za války se otec Rudolf Jílovský (spolupráce se skupinou Parsifal) a jeho dcery zapojili do odboje. Staša i Ola pořizovaly fotokopie dokumentů i fotografie a v jejich ateliéru se konaly tajné schůze.

Staša Fleischmannová byla vdaná dvakrát. Její první manžel, Bedřich Stern byl kvůli odbojové činnosti zatčen a zahynul v Osvětimi v únoru 1942. Po druhé se Staša provdala v roce 1946 za Ivo Fleischmanna (1921-1997), s nímž v letech 1946-1950 pobývala v Paříži, kde její manžel pracoval jako kulturní atašé československého velvyslanectví. V roce 1950 byl Ivo Fleischmann odvolán, a tak až do roku 1964 žili manželé spolu se třemi syny opět v Praze. V roce 1964 se však rodina vrátila opět do Paříže a po srpnové okupaci v roce 1969 již zůstali v emigraci. V roce 2014 u příležitosti 95. narozenin vydala Staša Fleischmannová svou literární prvotinu, vzpomínkovou knihu s názvem Vrstvami (Praha, Torst 2014). Na jaře 2015 uspořádala pražská Leica Gallery výstavu fotografií obou sester nazvanou Foto OKO. Staša Fleischmannová žije v domově pro válečné veterány v Praze-Střešovicích.

Syn Jan Stern (1942-2008) pracoval ve Francii jako významný vědec v oboru fyziky. Petr Fleischmann je filozof a publicista a Michel Fleischmann je zakladatel českého soukromého rozhlasového vysílání a budoucí velvyslanec ČR ve Francii.