Global Money Week 2020 odkrývá program. Zapojí se stovky škol, 45 dětských domovů i knihovny ve více než 20 městech

Program březnového Global Money Week 2020 (GMW) začíná nabírat konkrétnější rysy a organizátoři – yourchance o.p.s. a EFPA ČR – registrují velký zájem o účast v něm. Do mezinárodní iniciativy GMW, která si klade za cíl zvýšit finanční gramotnost ve společnosti, se letos zapojí stovky škol po celé republice, 45 dětských domovů a knihovny ve více než 20 městech. Organizátoři i národní koordinátor GMW – Ministerstvo financí České republiky – pro ně chystají soutěže, hry, interaktivní přednášky, besedy, workshopy, krátké výukové filmy i hudební show s českými youtubery.

V týdnu od 23. do 29. 3. budou po celém Česku probíhat akce zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže, a to formou přednášek, workshopů, diskuzí, interaktivních besed s odborníky i kvízů. Do programu v regionech se zapojí základní a střední školy, dětské domovy a knihovny. Akce v knihovnách se uskuteční ve více než 20 městech ČR. Workshopy proběhnou ve 45 dětských domovech.

Interaktivní přednášky v Kolowratském paláci budou ve dnech 23. – 25. 3. patřit základním a středním školám. Každý den bude tematicky věnován jiné skupině žáků a studentů od 1. stupně ZŠ až po vyšší ročníky SŠ. Součástí všech akcí bude například promítání seriálu krátkých výukových filmů „Škola Rosti Rozpočtáře“ z dílny jednoho z organizátorů – yourchance o.p.s., Postavička Rosti v něm vypráví divákům o penězích a učí je, jak s nimi efektivně hospodařit.

Součástí týdne vzdělávání bude také show s českými youtubery a blogery, která se uskuteční 4. dubna v Praze v Centru Černý Most. Akce cílí na mladou generaci a zdravé finanční návyky. Luke Fry se svými přáteli Attackem, Ogym, Pecou a zpěvačkou Naty Hrychovou připravují pro mladé účastníky soutěže, vědomostní hry, kvízy a hudební show.

Global Money Week vyvrcholí 7. dubna odbornou konferencí v Praze, v prostorách České národní banky (ČNB). „Název konference zní Finanční gramotnost v praxi – Výzva pro další desetiletí! a proběhne pod záštitou ČNB, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí. Hlavními hosty budou profesor Lubomír Mlčoch a viceguvernér a člen Bankovní rady ČNB Tomáš Nidetzký,“ uvádí Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s.

Na konferenci dostanou prostor i prezentace moderních nástrojů pro výuku a finanční vzdělávání, existující soutěže a aplikace pro zvyšování finanční gramotnosti všech generací. Uděleny budou rovněž ceny vítězům hry „Finančně gramotná škola“, turnaje „FinGRplay“ a také „Soutěže Finanční gramotnost“.

Posledně jmenovaná soutěž je čtyřkolová a probíhá online formou až na poslední celostátní finálové kolo. To se odehraje prezenčně v České národní bance v rámci GMW a vítězové budou oceněni 7. dubna na výše uvedené konferenci. Organizátoři mají aktuálně k dispozici výsledky v pořadí druhého – okresního – kola, do kterého vyslaly své týmy školy z celé republiky. „Okresního kola se zúčastnilo bezmála 300 školních týmů. Nejhojněji se do soutěže zapojily školy v Jihomoravském kraji, odkud pocházelo 42 týmů. Musím ředitele a učitele konkrétně v tomto kraji pochválit. Z jižní Moravy se nám pravidelně hlásí do akcí a soutěží GMW nejvíce škol ze všech krajů ČR. Těší mne, že problematiku finančního vzdělávání berou v této části republiky vážně,“ říká Mgr. Marta Gellová, spoluzakladatelka a prezidentka EFPA ČR.

GMW bude současně jednou z prvních událostí realizujících nedávno schválenou Národní strategii finančního vzdělávání 2.0 připravenou Ministerstvem financí. Ministerstvo se, coby národní koordinátor, zapojí do GMW rovněž aktuálně probíhajícím měřením finanční gramotnosti dospělé populace České republiky. Výsledky tohoto měření budou součástí studie srovnávající úroveň finanční gramotnosti v členských státech OECD. Prvotní výsledky šetření Ministerstvo financí zveřejní u příležitosti konání Global Money Week 2020.

Všichni zájemci se mohou do aktivit GMW zapojit a registrovat se na webových stránkách hlavních organizátorů (yourchance a EFPA ČR).

O Global Money Week (více zde)

GMW probíhá ve 175 zemích světa v týdnu od 23. 3. do 29. 3. 2020. Národním koordinátorem je Ministerstvo financí České republiky, organizátory této prestižní iniciativy jsou pak yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Mezinárodní iniciativu na podporu finanční gramotnosti pro děti a mládež podporuje více než 100 organizací z řad škol a finančních institucí. Cílem je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Organizátorem GMW je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Hlavní myšlenkou je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám.

O yourchance o.p.s. – sledujte nás na sociálních sítích: Facebook yourchance, Facebook FGD, LinkedIn, Twitter

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče. Realizuje projekty celorepublikové působnosti Finanční gramotnost do škol a Začni správně.

Přihlášení do GMW 2020: http://www.fgdoskol.cz/gmw-2020/

O EFPA Česká republika – sledujte EFPA ČR na sociálních sítích: Facebook, LinkedIN, Twitter

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti pojištění, investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. EFPA ČR se aktivně účastní na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání včetně její probíhající revize. Více o aktivitách EFPA ČR na webu efpa.cz.

Přihlášení do GMW 2020: http://financnigramotnost.cz/team/gmw/