Husův park v Praze Čakovicích má speciální cihlovou stěnu čistící okolní vzduch

Před časem došlo k výrazné modernizaci sadů Husitské revoluce v Praze Čakovicích. Podle návrhu krajinářského ateliéru Land05 došlo k zásadní modernizaci parku, jehož součástí je i nová obvodová stěna na jižní straně. Navrhlo ji Skull Studio, které do cihlové stěny umístilo diagonální linie. Stěna je navíc opatřena nátěrem čistícím vzduch.

V místech současné výměry sadů Husitské revoluce v Čakovicích se historicky nacházela náves s rybníkem. V období první republiky byl rybník vysušen a došlo k přeměně na park. Během dobových stavebních úprav byly strženy i domy, které původní rybník lemovaly. Pozůstatky střešních štítů těchto domů byly patrné až do nedávné rekonstrukce v letech 2019-2020. Základní myšlenkou realizace je téma proměny. Po původní návsi zbyly kontury sedlových střech vepsané do zbytků obvodových zdí. Motiv těchto diagonálních linií, kreseb času, je základem podoby reliéfu, který vystupuje z cihlové vazby.

„Vzpomínka na to, co už není a přesto zanechává svůj otisk v místě a čase. Neviditelné zde hraje dvojí roli. Na jedné straně nanotechnologický nátěr, jehož funkcionalita závisí na slunečním svitu a na straně druhé paměť, střepy vzpomínek, které existují jen v naší představě. Podstatné není to co vidíme, ale právě to, co našemu zraku uniká,“ říká ke zdi nazvané Supersoučasný prvek její autor sochař Matěj Hájek.

Stěna je totiž opatřena nanotechnologickým transparentním nátěrem, jenž čistí vzduch díky funguje díky procesu fotokatalýza. Při dostatku slunečního svitu se přirozeně bez chemických příměsí rozkládají díky UV záření škodlivé látky v ovzduší. Ročně je tak možno z jednoho metru plochy zdi zlikvidovat až několik kilogramů škodlivin. Za vyvinutím technologie stojí čeští vědci z Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského spadající pod Akademii věd ČR.

Foto: Bet Orten
Zdroj: Skull Studio, DesignMag