Jeho Veličenstvo Král Maroka připomíná své Nejvyšší pokyny, aby byla otázka nezletilých Maročanů bez doprovodu v nelegální situaci v evropských zemích definitivně vyřešena (Komuniké)

4.6.2021

Král Maroka Mohammed VI

Jeho Veličenstvo Král Mohammed VI zopakoval své Nejvyšší pokyny ministrům odpovědným za vnitro a zahraniční věci, aby byla otázka nezletilých Maročanů bez doprovodu, kteří se nacházejí v nelegální situaci v některých evropských zemích, definitivně vyřešena.

Komuniké Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí, africké spolupráce a Maročanů pobývající v zahraničí sděluje, že Jeho Veličenstvo Král opakovaně zdůraznil, a to i nejvyšším představitelům cizích států, jasný a pevný závazek Marockého království přijmout zpět řádně identifikované nezletilé osoby bez doprovodu.

Prohlášení uvádí, že z tohoto důvodu byly zavedeny mechanismy spolupráce s některými zeměmi, zejména s Francií a Španělskem, které vedly k návratu několika desítek nezletilých do Maroka.

Prodlevy v realizaci této spolupráce jsou způsobeny zvláště složitými postupy (správními a soudními) v některých evropských zemích, dodává stejný zdroj a upřesňuje, že Maroko je první zemí dotčenou určitými kruhy občanské společnosti či dokonce zločineckými sítěmi, které využívají chudoby a nejisté situace nezletilých jako záminku k jejich zneužívají.

Jak tomu doposud vždy bylo, Maroko je nadále připraveno spolupracovat s evropskými zeměmi a Evropskou unií (EU) na řešení této otázky, pokračovalo komuniké s tím, že Království doufá, že EU a dotčené země budou schopny překonat procesní omezení k usnadnění této operace.