Kreativní Praha hledá nové lokality pro projekt Pražské židle & stolky v sezóně 2022

Projekt pro oživení veřejného prostoru Pražské židle & stolky se letos uskuteční již posedmé. Do otevřené výzvy se mohou až do 20. ledna 2022 přihlásit občané, spolky, kulturní instituce či další organizace, které mají zájem o umístění nového mobiliáře pro veřejnost ve své blízkosti.

„Pražské židle & stolky jsou ojedinělým a oblíbeným projektem ve veřejném prostoru. Od svého vzniku se těší veliké oblibě a každý rok zájem strmě roste. Jsem ráda, že se mobiliář nenachází pouze v historickém centru, ale že ho mohou Pražané využít i na sídlištích a mimo centrální části města,“ říká Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu.

Ikonické černé židle a stolky se v loňské sezóně objevily na rekordních 86 místech metropole. Obyvatelé i návštěvníci Prahy se na židle mohli posadit v městských ulicích, na náměstích, v parcích nebo kulturních a komunitních prostorách. Projekt Pražské židle & stolky vznikl v roce 2016 a byl vytvořen na půdě Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. V současné době funguje pod vedením Kreativní Prahy – městského zapsaného ústavu, který se věnuje koncepčnímu rozvoji kultury a podpoře kulturních a kreativních odvětví.

„Do projektu, který měl původně za úkol zejména poskytnout možnost spočinout Pražanům ve veřejném prostoru a doplnit některé jeho chybějící funkce, u nás v Kreativní Praze vnášíme prvky spíše kulturní a komunitní. Rozmanitý a vstřícný veřejný prostor s kulturou úzce souvisí a projekt budeme v Kreativní Praze i nadále rozvíjet tímto směrem,“ doplňuje Petr Peřinka, ředitel organizace.

Letošní sezóna přinese také několik rozšíření. Na vybraných místech byly židle a stolky již dříve doplněny také lehátky – například v Anežském klášteře či na ostrově Štvanice se tato novinka velmi osvědčila – a proto se i letos počty lehátek budou zvyšovat. Další novinkou v minulém roce byl zimní provoz, kdy na některých místech židle zůstaly dosud a lidé je mohou používat celoročně. I tato forma projektu bude letos pokračovat.

Do sedmé sezóny se může také zapojit veřejnost a různé organizace či spolky, které mohou pomoci rozšířit mapu míst, kde se lidé budou moci posadit na Pražské židle & stolky. Přihlašovací formulář je možné vyplnit do 20. ledna 2022 na webových stránkách Kreativní Prahy.