Leading Minds Forum 2022

Mezinárodní energetická konference o tom, jaký lze očekávat další vývoj v oblasti energetiky.

V Ostravě se konala odborná konference na téma Energetická bezpečnost vs. dekarbonizace, týkající se budoucnosti České republiky s ohledem na aktuální energetickou situaci. Hlavními tématy se stalo nahrazení dodávek ruského plynu, zajištění letošní topné sezony, stejně jako omezení růstu vysokých cen energií a podpora investičního prostředí.

Současná vláda se musí zabývat nejen bezprostředními opatřeními pro zvládnutí nadcházející topné sezony, ale také střednědobým výhledem pro tuzemskou energetiku a nezbytnými úpravami investičního prostředí. Především o tom diskutovali účastníci zahajovacího zasedání Leading Minds Forum, které se konalo v Ostravě.

Ministr financí Zbyněk Stanjura hovořil o opatřeních ke zlepšení současného stavu. Z těch krátkodobých to je například zastropování koncových cen elektřiny a plynu pro domácnosti, zajištění nákupu energií pro veřejný sektor nebo pomoc v průmyslovém odvětví. Střednědobá opatření se pak týkají zajištění více zdrojů, odkud bude Česko energie získávat. S tím souvisí i zvýšený přísun ropy ze západu, soutěžení o kapacity na dalších LNG terminálech nebo výstavba nových jaderných bloků.

Strategické priority budoucí tuzemské energetiky z pohledu společnosti ČEZ odprezentoval Jan Kalina, člen představenstva Skupiny ČEZ a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika. Zbyněk Solecký, místopředseda představenstva innogy Česká republika, zmínil platební morálku spotřebitelů i potřebnou pomoc sociálně slabším skupinám obyvatel ze strany státu. Jan Světlík, generální ředitel a předseda dozorčí rady Cylinders Holding, upozornil na prudce stoupající firemní náklady a s tím spojená úsporná opatření. Dále neopomněl připomenout rozvoj vodíkových technologií.

Priority Ministerstva průmyslu a obchodu do následujícího období představil René Neděla, náměstek pro řízení sekce energetiky. Ty se týkají zejména nového energetického zákona nebo přípravy aktualizace Státní energetické koncepce. Martin Durčák, předseda představenstva společnosti ČEPS, nastínil změny v elektroenergetickém sektoru s ohledem na nárůst malých decentralizovaných zdrojů. O výzvách v oblasti obnovitelných zdrojů energie a nových technologií obecně hovořil Marian Rusko, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EG.D.

Jednotlivé dotační programy podporující „zelenější budoucnost“ představil Tomáš Tesař, náměstek člena vlády na Ministerstvu životního prostředí. Situaci v sektoru teplárenství nakonec zhodnotil Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.

Do debaty o současných a do budoucna potřebných kapacitách, o připravovaných opatřeních i o nových podnikatelských příležitostech se kromě představitelů státní a veřejné správy zapojili zástupci více než 40 průmyslových a energetických společností. Setkání uspořádala poradenská společnost DDeM.

Více o platformě Leading Minds Forum na www.lmf.cz