Lidská práce je u nás nenahraditelná

Původně se měla Olga Kupec stát učitelkou. Vybrala si však jinou cestu, díky níž je dnes majitelkou strojírenské společnosti Abydos, která je předním českým dodavatelem v oblasti slévárenství.

Prozraďte nám, jak se stane, že se žena rozhodne podnikat v oboru slévárenství? Přeci jen jde stále v očích veřejnosti spíše o mužský obor.

Já jsem neměla v plánu stát se podnikatelkou ve strojírenském odvětví. Původně jsem vlastně měla být učitelka – mám magisterský titul na pedagogické fakultě. Ale když přišla křižovatka, která měla ovlivnit mé budoucí kariérní a vlastně celoživotní směřování, necítila jsem se na to vybrat si jistější cestu učitelského povolání, ač pocházím z učitelské rodiny. Vždy jsem byla orientována na technické obory a chtěla jsem se ještě rozvíjet, a tak jsem zvolila pokračování ve vzdělávání v této oblasti. Naskytla se příležitost pomoct při založení strojírenské firmy, kterou jsem využila. V té chvíli mě nenapadlo, že se časem stanu majitelkou. Ale ta práce mě naplňovala svou různorodostí a komplexností, tak jsem se nakonec rozhodla zůstat a budovat.

Vaše firma má za sebou již více jak 20 let fungování. Za tu dobu se stala předním českým dodavatelem ve slévárenství. Jak se Vám to podařilo?

Řekla bych, že především usilovnou prací, zlepšováním a rozšiřováním služeb, kvalitou, a především spolehlivým přístupem vůči zákazníkovi.

Své produkty vyvážíte také za hranice České republiky. Co je podle Vás pro úspěch na zahraničních trzích klíčové?

Klíčové je pochopení mentality daného národa. To platí především u německého trhu, kde máme většinu našich zákazníků. Víme, co je pro ně důležité, a tomu odpovídají i naše služby.

Jak velkou roli hrají ve vašem byznysu inovace?

Náš obor je v tomhle specifický, někdy ho nazývám „dinosaurus průmyslu“. Uplatňují se v něm klasické výrobní procesy, má své zákonitosti. Inovace se promítají do určitých dílčích segmentů, ale lidská práce je u nás nenahraditelná a myslím, že nedojdeme v budoucnu do stavu, kdy vše budou dělat roboti a automaty.

Řada firem již delší dobu upozorňuje na nedostatek zaměstnanců. Trápí tento problém i společnost Abydos? Jak jej řešíte?

Trápí, a to dlouhodobě. Dříve jsme se snažili řešit to soustředěním se na nábor, rozvojem a posílením personální oblasti. V personalistice ale došlo k úplné změně paradigmatu, a to se snažíme reflektovat. Dnes to řešíme více do hloubky a snažíme se více pečovat o stávající zaměstnance, aby byli spokojení a investovat do nich. Pracujeme také dlouhodobě na firemní kultuře a budování dobré pověsti firmy. Přece jen práce u nás není snadná, a ne každý ji zvládne. Zakládáme si na tom, že šanci u nás může dostat prakticky každý a je na něm, jak se jí chopí.

V rámci 11. ročníku soutěže Ocenění Českých Podnikatelek jste získala cenu za 2. místo v kategorii Velká firma. Jak tento úspěch vnímáte?

Samozřejmě mám z ocenění radost. Vnímám to jako potvrzení toho, že jdeme správným směrem, a to mě těší a motivuje.