Malostranské náměstí se brzy promění podle návrhu trojice českých architektů

Magistrát ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy vybrali vítěze soutěže na proměnu Malostranského náměstí. Díky schválenému rozpočtu 73,5 milionů korun by se již příští rok mělo náměstí proměnit podle návrhu trojice architektů Martin Hájek, Václav Hájek a Petr Horský. Výsledný prostor má místo zklidnit od automobilové dopravy.

„U návrhu porota ocenila, jak respektuje historické prostředí a celý prostor sjednocuje. Zároveň však citlivě reaguje na lokální problémy náměstí. Jednoduchá dlažba tvoří jasnou prostorovou figuru, aniž by architektonicky dominovala okolním domům, kostelům a palácům. Náměstí je vždy lokálně lemováno chodníky z tradiční pražské dlažby, tím se nenuceně zviditelňují jednotlivé domy. Základním materiálem se stala šedivá žula – tradiční materiál povrchů Malé Strany. Náměstí, chodníky a pásma dopravy se rozlišují pouze vazbou a velikostí žulových kostek a lemováním žulovými obrubníky. Prostorové řešení doplňuje mnohotvárný kvalitní mobiliář, civilně tvarovaný. Hlavní osvětlení pracuje s historizujícími lampami doplněnými podél tramvajové trati osvětleními stožárovými, na něž je uchyceno trolejové vedení,“ uvádí porota k vítěznému návrhu.

„Během revitalizace dojde i k celkové rekonstrukci parteru náměstí včetně nových přípojek inženýrských sítí, potřebných pro napojení nových vodních prvků. Například nová kašna bude posléze sloužit k ochlazování náměstí v letních měsících stejně jako nová městská zeleň,“ doplňuje náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček. Na projekt je již vydáno stavební povolení, letos se bude hledat dodavatel a příští rok by měla proběhnout realizace.

Foto a zdroj: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, DesignMag