Mezinárodní hudební festival VĚČNÁ NADĚJE opět představí hudbu terezínských skladatelů

NADAČNÍ FOND VĚČNÁ NADĚJE pořádá ve dnech 18.–25. srpna 2019 druhý ročník mezinárodního hudebního festivalu VĚČNÁ NADĚJE: Gustav Mahler a terezínští skladatelé. V Praze a Terezíně přiblíží tvorbu skladatelů spjatých s kontextem středoevropské hudební kultury v interpretaci předních domácích i zahraničních umělců jako jsou Ivo Kahánek, Selcuk Cara, Irena Troupová a Jan Dušek, Bennewitzovo kvarteto, Virtuosi Brunenses a Martinů Voices.

Podobně jako v předchozím ročníku je důraz kladen na tvorbu „terezínských autorů“ či jejich současníků, kteří se mezi světovými válkami výrazně začlenili do moderních stylových proudů. Dramaturgickým záměrem festivalu je představit jejich tvorbu v neotřelých spojeních a na průnicích různých stylů a žánrů. Zohledněna budou díla jubilujících autorů Pavla Haase (1899–1944) a především Gideona Kleina (1919–1945). Koncerty budou hodinu před začátkem uvedeny přednáškou.

Na prvním festivalovém koncertu 18. srpna zazní dvě nejzralejší skladby Gideona Kleina, Klavírní sonáta (Ivo Kahánek) a Smyčcové trio pro housle, violu a violoncello (Virtuosi Brunenses). Druhá jmenovaná poslouží jako hudební předloha baletního představení (sólisté Baletu Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni).

V pondělí 19. srpna představí filmový režisér, scénárista a zpěvák Selcuk Cara unikátní studentský projekt Bílá růže (Weisse Rose). Představení je koláží sestavenou ze stejnojmenné operní jednoaktovky německého skladatele Udo Zimmermanna a z hudby izraelské autorky Chayi Czernowin.

V terezínské části festivalu 20.–21. srpna budeme moci v autentickém prostředí sledovat představení kabaretu Smějte se s námi a opakování koncertu sestaveného ze skladeb jubilujícího Gideona Kleina, resp. jejich převedení do baletní podoby. Zmiňovaný kabaret podpořený uvedením na půdě Magdeburských kasáren pak otevírá inspirující průhledy do kulturního života v terezínském ghettu.

22. srpna vystoupí v Praze Irena Troupová a Jan Dušek s programem sestaveným z děl Viktora Ullmanna, Rudolfa Karla, Pavla Haase, Erwina Schulhoffa a Hanse Winterberga. Interpretačně vyzrálé podání je podpořeno rovněž odborným zájmem interpretky o tvorbu autorů meziválečného období.

Následujícího dne přednese Bennewitzovo kvarteto skladby Erwina Schulhoffa, Gideona Kleina, Viktora Ullmanna a Antonína Dvořáka. Posledně jmenovaný, přiklánějící se k tradici Beethovenově a Schubertově, se stal významným inspiračním zdrojem pro celou meziválečnou generaci.

Závěrečný koncert festivalu nabídne skladby Gideona Kleina, Bohuslava Martinů, Hanse Krásy, Gustava Mahlera či Erica Whitacra v podání vokálního sboru Martinů Voices pod vedením sbormistra Lukáše Vasilka. Zazní mimo jiné výběr ze slavného Martinů cyklu České madrigaly (1939), jež vznikly krátce před Kleinovými sborovými skladbami (1942–43).

V rámci festivalu se také uskuteční ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelů čtyřdenní mezinárodní setkání mládeže v Terezíně (19.–22. srpna). Na programu jsou tematické přednášky a workshopy, studentská konference a umělecká vystoupení.

Nadcházejícímu ročníku udělil záštitu prezident České republiky Miloš Zeman, předseda Senátu Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček, Ministerstvo kultury České republiky, předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, primátor hlavního města Prahy MUDr. Zdeněk Hřib, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, starosta města Terezín René Tomášek a velvyslanec Spolkové republiky Německo Dr. Christoph Israng.

Partnery festivalu jsou společnost Pražská energetika, a.s. a Institut terezínských skladatelů. Projekt vzniká za podpory Hlavního města Prahy. Strukturu partnerů a záštit naleznete na webových stránkách festivalu v sekci Záštity 2019.

VĚČNÁ NADĚJE děkuje všem svým partnerům a zaštiťujícím institucím za spolupráci a podporu. Jsme přesvědčeni, že tato spolupráce je přínosná pro obě strany, a že tímto bude alespoň částečně splacen dluh vůči terezínským skladatelům.

Předprodej vstupenek bude zahájen 3. června 2019 v síti Ticketstream. Vstupenky na jednotlivé koncerty bude možné zakoupit online prostřednictvím webových stránek www.ticketstream.cz.

Více informací naleznete na webových stránkách www.vecnanadeje.org.