Navzdory ekonomickým těžkostem průmyslové firmy slibují větší ochranu klimatu. Investice však váznou.

Praha, 19. října 2021 – Ještě na počátku roku 2020 se šéfové světových firem předháněli v „zelených” slibech. Navzdory očekáváním, že pandemie učiní takovým plánům přítrž, je opak pravdou: ve druhé polovině roku 2021 zůstávají klimatické závazky průmyslových firem nedotčeny, nebo jsou dokonce silnější než předtím. Vyplývá to z unikátního výzkumu1 mezi průmyslovými lídry celého světa provedeného společností Stanton Chase, která se zabývá vyhledáváním vrcholových manažerů (Executive Search).

Navzdory bezprecedentnímu náporu na ekonomiku firem zůstávají především představitelé průmyslu věrní svým plánům na klimatické akce,“ říká Jozef Papp, Managing Partner pražské kanceláře společnosti Stanton Chase. „Má to ovšem jednu nikoliv jen kosmetickou vadu: když přijde na kapitálové výdaje do ochrany klimatu, většina firem stále váhá.“

To vše v situaci, kdy představitelé dvou třetin průmyslových firem z celého světa přiznávají, že je pandemie negativně zasáhla (mírně negativně 41 % a velmi negativně 27 %). Na počátku pandemie na jaře roku 2020 byly největší starostí průmyslových firem dodavatelské řetězce. Tento problém stále trvá a navíc se nyní firmy potýkají s poklesem poptávky po produktech nebo službách. Také druhý největší problém, lidské zdroje a organizaci práce, se podařilo z části vyřešit, například prací z domova u kancelářských profesí, ovšem u výrobních profesí problémy přetrvávají.

A navzdory tomu, že firmy napnuly své síly především na řešení krizové situace, ve které se kvůli pandemii ocitly, jejich ochota spolupracovat na ochraně klimatu neklesla, ba právě naopak. Téměř 40 % průmyslových firem tvrdí, že jejich programy pro ochranu klimatu jsou dokonce silnější než před pandemií, a 55 % firem intenzitu akcí na ochranu klimatu nezměnilo. Pouhých 5 % firem přiznalo, že jejich závazky k ochraně klimatu jsou slabší.

Zajímavé je, že firmy nevidí klimatickou změnu jako hrozbu, ale především jako příležitost, jak zvýšit efektivitu a podpořit inovace. Pro 57 % firem je reakce na klimatické změny příležitostí ke vstupu na nové trhy a pro 54 % je to motivace k inovaci produktů. Firmy se budou, po zkušenostech s pandemií, výrazně soustředit na dodavatelské řetězce a to, aby dodavatelé též chránili životní prostředí (jako prioritu uvádí 56 % šéfů), a také na posílení svých výpočetních systémů a IT technologií (zmiňuje 48 % šéfů).

Přechod na ekonomiku s nízkými emisemi uhlíku si podle odhadů vyžádá v příštích 30 letech investice v řádu 100-150 bilionů dolarů. Přitom téměř polovina firem (45 %) věnuje klimatické akci 10 a méně procent kapitálových výdajů a třetina lídrů vůbec neví, kolik jejich firmy do ochrany klimatu investují. Pouze 11 % firem uvedlo, že investice do klimatu tvoří 30 a více procent jejich kapitálových výdajů.

„To je nedostatečné a v rozporu s vyřčenými prioritami. Pokud chtějí firmy v blízké budoucnosti obstát a předat dalším generacím udržitelnou ekonomiku, musejí své sliby a závazky převést do kapitálových investic a také do celé strategie, od výroby až po vyhledávání nových talentů,“ tvrdí Jozef Papp a dodává: „Když zjišťujeme, jak budou v blízké budoucnosti firmy vypadat, zdůrazňují šéfové dvě věci: technologie a lidský kapitál. Přidáme-li klimatické závazky, změny se nutně dotknou všeho, od způsobu výroby přes výběr dodavatelů až po výběr zaměstnanců na všech úrovních, především na vedoucích pozicích. Investice tomu však neodpovídají.“

Šéfové světových průmyslových firem se též obávají, že v blízké budoucnosti nebude dostatek talentů (63 %), stejný počet šéfů má obavy o finanční výsledky. Přitom největší poptávka bude po znalostech z oblasti řízení změn (change management), hlavní důraz na ně bude klást 71 % firem, a též multi-oborové talenty (požadovat multioborovost bude 50 % firem).


Stanton Chase

Stanton Chase je přední celosvětová firma specializovaná na vyhledávání vedoucích pracovníků (Executive Search). Byla založena v roce 1990 a v současnosti má 75 kanceláří ve 45 zemích všech kontinentů. Pražská kancelář Stanton Chase byla založena v roce 2009 a za dobu své existence poskytla služby přes 300 klientům při vyhledávání špičkových specialistů a řídících pracovníků primárně v oblastech informačních technologií a služeb, financí, průmyslu, spotřebitelských produktů, logistiky a farmacie.