Nejvyšší šance v USA mají malá letadla, malá zemědělská technika, drony a chmel

Pro české vývozce a výrobce je i nadále jedním z nejperspektivnějších oborů pro export do USA civilní letecký průmysl. Rozvoj zažívají letadla určená pro práci v zemědělství či pro sportovní a rekreační účely. Zemědělský sektor USA, zejména rozvíjející se ekologické zemědělství, je schopno absorbovat nejrůznější zemědělskou techniku – malé traktory a stroje na obdělávání půdy či zavlažovací systémy. V návaznosti na zemědělskou výrobu se uplatní též stroje pro potravinářský průmysl. Velmi dynamický je také rozvoj výroby dronů. V neposlední řadě lze počítat s vývozem tradičního chmele a sladu. Vyplývá to z aktuální analýzy investičních a obchodních aktivit mezi Českou republikou a USA, kterou zpracovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Analýza se váže k aktuální návštěvě místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka v USA, kterou AMSP ČR vítá.

„USA představují pro Českou republiku významného obchodního partnera. Země je pro nás 3. nejvýznamnější investorem mimo Evropskou unii a 15. největším investorem celkově. Investiční projekty zprostředkované agenturou CzechInvest v letech 1993 až 2018 byly v celkové hodnotě 3,6 mld. USD. Nejvíc jich bylo v automobilovém sektoru, ve strojírenství a významně také v letectví,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Americké investice se čím dál tím víc zaměřují i na vědu a výzkum. Týká se se to například firem GE Aviation či Honeywell, do ČR ale přišlo velké množství amerických inovačních lídrů jako Eaton, IBM, Hewlett Packard, Microsoft, Red Hat, Rockwell Automation apod. Proto je klíčové naše směřování Czech Republic: The Country For The Future. Může efektivně reagovat na ekonomickou situaci i měnící se obchodní vztahy.“

V oblasti obchodu se vztahy ČR – USA řídí režimem mezi EU a USA, který je v současné době dosti složitý. Tříletá jednání o ekonomické dohodě TTIP byla zmražena a od roku 2018 vzrostlo v této oblasti napětí související s uplatňováním protekcionistické politiky USA (dodatečná cla na dovoz oceli a hliníku). EU v návaznosti na toto tarifní opatření přijala odpovídající reakci a podala na USA žalobu ve Světové obchodní organizaci (WTO). Probíhají jednání ohledně sjednání částečných dohod (posuzování shody a odstranění průmyslových tarifů), spolupráce v energetice a v oblasti regulatorních opatření. USA však stále hrozí uvalením cel na automobilový sektor na základě šetření z pohledu národní bezpečnosti, což je oblast mimořádně citlivá pro EU.

Obchod ČR s USA měl v poslední dekádě aktivní bilanci, ale v posledních dvou letech se bilance dostala pro ČR do pasiva. V roce 2018 byly USA 12. největším exportním partnerem České republiky.

Mezi nejvýznamnější položky českého dovozu z USA patří osobní letadla (vrtulníky, letouny), motory, léky, stroje na automatické zpracování dat, automobily, elektronické integrované obvody, telefonické přístroje, lékařské přístroje či ortopedické pomůcky. Nejvýznamnějšími položkami obchodu službami mezi ČR a USA jsou telekomunikační a IT služby, cestovní ruch, doprava a ostatní podnikatelské služby. Drtivá většina českých investic (93 %) však směřuje do zemí EU, jak vyplývá z následujících čísel. Celkové přímé investice českých subjektů v zahraničí dosáhly v roce 2017 objemu 689,1 mld. Kč, z toho v zemích EU celkového objemu 641 mld. Kč. V roce 2018 se objem českých investic v zahraničí mírně zvýšil na 35 mld. $.

Zdeněk Tomíček, místopředseda představenstva pověřený vedením AMSP ČR k výsledkům analýzy uvádí: „AMSP ČR považuje trh USA za velmi důležitý a již před časem ve spolupráci se společní MEOPTA vytvořila pro české malé a střední podnikatele základnu v New Yorku. Naše výrobky mají v USA dobré jméno a máme tak na čem stavět. Problém není ani jazyková a kulturní bariéra. Snažíme se proto naše podnikatele motivovat, aby se nebáli jít za moře. V této souvislosti jim pomáháme při jejich prvních krocích, a to jak v rámci propojování, tak například v právních a regulatorních otázkách.“

Největší investice v USA mají Velká Británie, Kanada a Japonsko. Ve srovnání s největšími zahraničními investory v USA jsou české investice poměrně zanedbatelné. V současné době je v USA aktivních cca 90 českých firem, jde jak o obchodní zastoupení, tak o IT firmy či investice přímo do výrobních kapacit. České firmy v USA investují nejčastěji v textilním průmyslu, v IT oblastech, ve strojírenství, v chemickém průmyslu, dopravním inženýrství, výrobě spotřebního zboží, ale i v obranném průmyslu.

Největšími investory v ČR jsou Nizozemí, Německo a Lucembursko. Americké investice v ČR jsou ve srovnání s především evropskými investory velmi nízké a nedosahují ani 1% podílu.

Pro české vývozce a výrobce je i nadále jedním z nejperspektivnějších oborů civilní letecký průmysl. Přes aktuální problémy společnosti Boeing bude nadále pokračovat celkový rozvoj amerického leteckého průmyslu ve všech jeho segmentech, tj. velká civilní letadla i menší „business jets“, ale též letadla určená pro práci v zemědělství či pro sportovní a rekreační účely. Specifickým podoborem je předpokládaný velmi dynamický rozvoj výroby dronů.

Automobilový průmysl v USA se bude nadále silně rozvíjet, jak pokud jde o osobní automobily, tak i velké nákladní automobily typické pro pozemní dopravu v USA. Uspět mohou v automobilovém sektoru kromě strojírenských i softwarové firmy, které se zabývají rozvojem a využitím umělé inteligence, tj. autonomním řízením v automobilovém průmyslu. Je však třeba mít na paměti možnou hrozbu komplikací, pokud by USA uplatnily protekcionistická opatření v tomto automobilovém průmyslu (prezident Trump v této věci odložil rozhodnutí do listopadu).

Perspektivní příležitostí pro české výrobce a vývozce by mohl být pokračující rozvoj těžebního průmyslu, nejde jen o vlastní dodávky klasického těžebního strojního zařízení (trouby, trubky, kohouty, ventily, cisterny či tlakové nádoby), ale i o dodávky nových technologií zaměřených na snižování nákladů těžby.

V sektoru energetiky budou vzrůstat příležitosti pro české vývozce v oblasti výstavby a využití nových kapacit obnovitelných zdrojů. V souvislosti s postupným rušením klasických uhelných elektráren a související výstavbou moderních paroplynových elektráren se ukáží obdobné příležitosti.

Chemický průmysl USA zaznamenává velké modernizační změny v souvislosti s těžbou tzv. nižších uhlovodíků, zejména přidruženého etanu. To vyvolává významné požadavky na nové kapacity potrubí, zásobníků, vývozních terminálů a výroby etylenu apod.

Tradiční česká strojírenská výroba bude nadále v USA nacházet své uplatnění, zejména pokud jde o nejrůznější typy obráběcích strojů využitelných ve všech průmyslových odvětvích. Specifickým segmentem strojírenství jsou výrobky přesného strojírenství, které jsou rovněž silnou stránkou některých českých výrobců, v USA je možné je využít mj. i pro výrobu zbraní.

V neposlední řadě lze počítat s dalšími možnostmi vývozu některých zemědělských komodit, především tradičního chmele a sladu. Zemědělský sektor USA, zejména rozvíjející se ekologické zemědělství, je schopno absorbovat nejrůznější zemědělskou techniku – malé traktory a stroje na obdělávání půdy či zavlažovací systémy. V návaznosti na zemědělskou výrobu se uplatní též stroje pro potravinářský průmysl.

Shrnutí: USA patří mezi tradiční obchodní partnery ČR, i když z hlediska objemu obchodu nepatří do první „desítky“, USA jsou 12. největším dovozcem z ČR. Po řadě let aktivního obchodního salda ČR vůči USA se situace v roce 2017 obrátila a ČR má s USA pasivní obchodní bilanci. Podíl USA na českém vývozu a dovozu je 2,1 %, resp. 2,5 %; i přes velmi silné konkurenční prostředí je určitý prostor pro zvýšení objemu obou proudů obchodu. Vzájemná investiční aktivita ČR a USA je velmi nízká ve srovnání s hlavními investorskými zeměmi v obou zemích. Přes relativně malý objem českých investic v USA ve srovnání s hlavními investory jsou však některé české investiční projekty z hlediska české ekonomiky velmi významné – viz výroba netkaných textilií, výroba baterií, výroba zkapalnělého vodíku či zbrojní průmysl. Subjekty z USA tvoří 11. největší objem přímých zahraničních investic v ČR; ve srovnání s některými evropskými zeměmi investujícími v ČR je objem amerických investic velmi malý.

Analýza ke stažení zde: Analýza-obchodních-a-investičních-aktivit-mezi-ČR-a-USA-9_2019

Zdroj: AMSP