Nejvyšší soud ČR rozhodl, že Pražská tržnice zůstane ve správě hlavního města

Dovolání bývalého nájemce areálu Pražské tržnice v Holešovicích proti předchozímu rozsudku Městského soudu v Praze ve prospěch hlavního města odmítl Nejvyšší soud České republiky v plném rozsahu. Toto usnesení obdržela Praha na přelomu roku, tržnice tak zůstává v její správě a může pokračovat další rozvoj areálu.

„Rozhodnutí Nejvyššího soudu je skvělá zpráva pro všechny Pražany. Velice mě mrzí, že se soudní spor táhl neuvěřitelných deset let a teď děláme maximum, abychom promeškaná léta dohnali a nastartovali rozvoj Pražské tržnice,“ říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu, který má areál Pražské tržnice ve své gesci.

V roce 1995 pronajalo město areál Pražské tržnice na 50 let soukromé společnosti. Nájemce Delta Center, a.s. ale neplnil smluvní povinnosti, proto Praha nájemní smlouvu vypověděla. Hlavní město začalo po nájemci vymáhat dlužné nájemné a zároveň jej vyzvalo, aby okamžitě vyklidil všechny prostory tržnice. Nájemce však výpověď neuznal, stejně jako výzvu k úhradě dlužného nájemného. Celá věc tak skončila u soudu. Spor, kdy hlavní město nájemce žalovalo, trval od roku 2012 a dlouho tak paralyzoval další obnovu areálu.

Teprve v roce 2019 se hlavnímu městu podařilo nejdříve u Obvodního soudu pro Prahu 7 a pak pravomocně u Městského soudu v Praze vleklý spor vyhrát. Jenže bývalý nájemce Pražské tržnice podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. V minulých dnech však hlavní město obdrželo od Nejvyššího soudu ČR usnesení, podle kterého bylo dovolání protistrany v plném rozsahu odmítnuto. Tržnice tak i nadále zůstane ve správě Prahy.

„Vyhlásili jsme rozvoj Pražské tržnice za prioritu města. Navážeme na to dobré, co v tržnici fungovalo, a obohatíme fungování a program areálu tak, aby sloužil Pražanům všech příjmových a věkových kategorií,“ doplňuje náměstek Pavel Vyhnánek.

Právě vinou vleklého soudního sporu se společností Delta Center, a.s. nebylo dlouho možné Pražskou tržnici rozvíjet. V posledních dvou letech se naopak už podařilo provést řadu změn. Praha si nechala zpracovat dva koncepční materiály pro rozvoj areálu, Ekonomickou ověřovací studii a Urbanisticko-architektonickou studii.

Hlavní město dále opravuje budovy v areálu, zkultivována byla hlavní korza a pokračuje mezinárodní architektonická soutěž na řešení všech veřejných prostranství. V letošním roce je v plánu mimo jiné i rekonstrukce neorenesanční jateční burzy, k níž už bylo vydáno stavební povolení. Podařilo se také zpřístupnit některé nevyužívané prostory a pronajmout je novým provozovatelům. V areálu se koná řada společenských i kulturních akcí pro veřejnost nebo sezónní trhy.