Pavlína Koňariková: Home office je pro firmy, jejichž kultura je založena na důvěře a spolehlivosti

Anketa

Home office: Ano či ne?

Jaké podmínky musí být podle vás splněné, aby byla home office pro společnosti přínosem?

Osobně považuji home office za velmi přínosný benefit, samozřejmě za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky. Home office je vhodná pouze pro pracovní pozice, které vyžadují jistou dávku samostatnosti. Naopak pro pozice, u nichž je nutná úzká spolupráce s týmem, už tolik vhodná není; nemožnost okamžité osobní konzultace řešení (problému, projektu atd.) s kolegy a vytržení ze systému pracovního kolektivu může totiž potenciálně snižovat efektivitu práce.

Jakým firmám byste ji doporučila?

Systém home office mohou úspěšně aplikovat pouze společnosti, jejichž firemní kultura je založena na důvěře a spolehlivosti. Velmi také záleží na vztahu nadřízeného s podřízeným. Když vedoucí svému týmu může věřit, že svoji práci odvede odkudkoli stejně kvalitně jako z kanceláře, nehrozí, že by zařazení home office jako benefitu negativně ovlivnilo výkonnost pracovníků. Naopak jim může pomoci vyřešit některé životní situace, jako je kupříkladu nemoc dítěte. Je také nezbytné brát ohled na bezpečnost práce a ochranu dat; v případě nutnosti přístupu k citlivým datům je třeba zřídit VPN a dodržovat další bezpečnostní pokyny.

Jak detailně by podle vás měl nadřízený sledovat práci zaměstnance na home office?

Určitá forma kontroly by jistě probíhat měla, proto je lepší zadávat zaměstnanci na home office takové úkoly, jejichž splnění lze zkontrolovat online. Kontrola může proběhnout kupříkladu vždy po deadlinu daného úkolu. Vedoucí by však neměl podřízené kontrolovat každých pět minut; nejenže ho to bude stát mnoho času i energie, ale navíc se takový postup může negativně podepsat i na vztahu nadřízeného s týmem.

V jakých situacích, pracovních pozicích apod. je naopak tento způsob práce nevhodný a proč?

V současné době se zvyšuje poptávka po flexibilních formách práce, tedy zkrácených úvazcích, pozicích vhodných pro živnostníky nebo právě po možnosti pracovat z domova. Nepochybuji o tom, že v budoucnosti budou tyto formy stále oblíbenější. Lidé si však musí osvojit dostatečnou dávku sebekázně, aby byli schopni se ve známém prostředí a pohodlí domova efektivně soustředit na pracovní záležitosti a neodbíhat k rozptylovačům, jako jsou sociální sítě, televizní pořady nebo i domácí práce.

Pavlína Koňariková, Online Marketing & Content Specialist, ManpowerGroup

Zdroj: ELAI