Platforma největší komunity vychovatelů dětských domovů v ČR je na světě

Praha, 8. února 2021 – Platforma Domovy sobě vznikla na sociálních sítích už na jaře 2020 jako reakce na potřeby dětských domovů, konkrétně vychovatelů. Ukázala se jako efektivní a potřebná nejen vzhledem k pandemickému období Covid-19, které stále nekončí. Rozhodli jsme proto vzít toto online období jako příležitost a vytvořit webovou stránku, která nabízí širší možnosti podpory pracovníkům dětských domovů. Realizátorem Domovy sobě je obecně prospěšná společnost yourchance a její projekt Začni správně.

Domovy sobě na sociálních sítích se ukázaly jako smysluplné, a proto jsme se rozhodli na ně navázat a připravit web Domovy sobě. „Cílem nových webových stránek je poskytnout prostor pro rozvoj, sdílení zkušeností a vzdělávání vychovatelů v dětských domovech. Zároveň chceme touto cestou a vznikem komunity vychovatelů podpořit význam jejich každodenní práce, která často není doceněna,“ vysvětluje ke smyslu Domovy sobě Gabriela Štiková, spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady yourchance o.p.s.

Vychovatelům dáváme novým webem do rukou další funkční nástroje pro práci sami se sebou a pro efektivní přípravu na odchod mladých dospělých vyrůstajících v domově, bez narušení běžného režimu fungování rodinné skupiny. Posláním webu je vytvořit u nás největší fungující komunitu vychovatelů, která bude akční, interaktivní a kde se budou vychovatelé vzájemně inspirovat, sdílet praxi, řešit společně obtížné reálné situace a budou si oporou.

Webové stránky jsou jednoduše strukturované a přehledné. Každý si v nich lehce najde, co potřebuje. Například možnosti vzdělávání a výcviku pro vychovatele, doporučení a články k osobnímu rozvoji, sdílení praxe s ostatními, tipy a návody na aktivity a práci s dětma různých věkových skupin. Připraveny jsou pravidelné on-line semináře se zajímavými hosty a experty na vybranou problematiku. Proběhlé akce budou mít své archívy a záznamy, včetně diskuze účastníků. Každý měsíc budeme řešit jedno stěžejní téma. Únor věnujeme osvětové iniciativě Růžový únor a hostem nového formátu on-line setkávání Káva s… bude expertka na lidskou sexualitu a prevenci sexuálního násilí a obtěžování Dagmar Krišová.

V první fázi projektu Domovy sobě se zaměřujeme pouze na dětské domovy. V následujícím období bychom rádi tuto platformu rozšířili.

Smyslem facebookové platformy Domovy sobě, která vznikla loni, je sdílení zkušeností mezi dětskými domovy a podpora ze strany yourchance o.p.s. a projektu Začni správně. Skupina Domovy sobě reflektuje aktuální potřeby a rozlišuje tři roviny přímé podpory:

1. vzdělávání a motivaci vychovatelů – připravuje on-line semináře a tipy pro vychovatele na různá témata zpracovaná experty na danou oblast, pro zaměstnance DD poskytuje bezplatnou terapeutickou pomoc a konzultace,

2. on-line cvičení, konzultace a terapie pro mladé v dětských domovech a ty, kteří již z domova odešli – nabízí výuková videa, pracovní listy, on-line cvičení, vedení on-line výuky a doučování žáků všech stupňů ZŠ a SŠ, konzultace s psychology pro mladé,

3. vzájemnou podporu, tj. sdílení příkladů dobré praxe, sdílení pomoci, dobrovolnictví.

Základními pravidly skupiny Domovy sobě jsou bezplatná nenároková pomoc, nekritické jednání, zodpovědnost vůči sobě navzájem a respekt k jedinečnosti každého nás. Stát se členem je lehké, stačí se připojit na facebookové stránce Domovy sobě.

Realizátorem Domovy sobě je yourchance o.p.s a projekt Začni správně (ZS), který pomáhá mladým lidem z dětského domova nebo pěstounské péče, aby se po odchodu postavili na vlastní nohy a byli schopni žít plnohodnotný a samostatný život. Cílem projektu je vytvoření funkčního systému integrace mladých dospělých, kteří opouštějí dětské domovy a pěstounskou péči. Projekt je aktuálně realizován ve všech 14 krajích České republiky, zapojeno je do něj 85 % dětských domovů, přes 720 mladých lidí, 20 členů interního týmu a dvě stovky dobrovolníků. Koordinátoři Začni správně (ZS) působí ve všech regionech ČR, kde aktuálně intenzivně pomáhají konkrétním mladým lidem, kteří se po odchodu z dětského domova ocitli v tíživé životní situaci. Šíře jejich pomoci je veliká. Od stipendií, přes pomoc s bydlením, uplatněním se na trhu práce, domácím hospodařením, po řešení právních otázek, jednání s úřady, ale třeba i s radami, jak se postarat o miminko.

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče. Realizuje projekty celorepublikové působnosti Finanční gramotnost do škol a Začni správně.