Práce po pandemii: Strukturální změny nečekejte, jen kosmetické úpravy

Předpoklady, že pandemie povede k hlubokým strukturálním proměnám způsobu práce v Česku, se zatím nepotvrzují. Firmy neopouštějí kanceláře ani příliš nemění své zvyklosti v on-line komunikaci. V blízké budoucnosti lze očekávat především důraz na větší hygienu a méně služebních cest. Vyplývá z dotazníkového šetření mezi zhruba 130 českými firmami. Provedla ho v březnu pražská pobočka společnosti Stanton Chase, která se zabývá vyhledáváním vrcholových manažerů (Executive Search)[1].

„Práce z domova a gig economy v Česku nepřichází takovým tempem, jak se v průběhu pandemie čekalo,“ tvrdí Jozef Papp, Managing Partner pražské kanceláře Stanton Chase. Tzv. gig economy je pojem, který se vžil pro systém volného trhu, na němž je běžné zaměstnávání na dobu určitou, krátkodobé kontrakty a nezávislí pracovníci, jako jsou free-lanceři, OSVČ, zaměstnanci najímaní na projekt, dočasné a částečné úvazky.

Přitom ve dvou třetinách firem, které odpověděly v průzkumu, mělo v březnu home-office 60 % zaměstnanců a více. Přesto 70 % firem uvedlo, že nezmění plochu kanceláří, které využívá (jen 22 % ji chce zmenšit, 8 % dokonce zvětšit). „Firmy berou současnou situaci jako dočasnou a chystají se vrátit zpět do kanceláří i ke stávájícímu typu zaměstnávání,“ komentuje Jozef Papp ze Stanton Chase.

Drobné změny vyvolá zřejmě jen pandemická nutnost, využívat online komunikaci a zvýšit hygienu na pracovišti. Většina oslovených českých firem proto chystá omezit pracovní cesty (54 % respondentů) a nahradit je videohovory, pro něž však zatím nemá zpracovaná pravidla ani etiketu. Videohovory přitom využívá více než před pandemií 93 % firem. Firmy se zároveň chystají podpořit zdravotní prevenci, sportování a zvětšit rozestupy mezi pracovními místy. (Plánované omezení pracovních cest má dva důvody: kromě online technologií je motivací také omezení sociálních kontaktů.)

„V podstatě největší změnou, kterou pandemie vyvolala, bude zřejmě větší starost o zdraví zaměstnanců: více hygieny, větší rozestupy mezi místy, méně otevřených kanceláří a finanční podpora prevence onemocnění ve formě zdravotních programů nebo podpory sportu a pohybu,“ dodává Jozef Papp.

Rozsáhlejším změnám v oblasti práce podle Jozefa Pappa brání zažité zvyklosti, neochota zkoušet a zavádět nové metody a také zastaralá legislativa, která je za trhy ve vyspělých zemích opožděná o třicet let. „Větší firmy se často obávají smluvních struktur, které mohou vzbudit pozornost úřadů. A úředníci nejsou schopni dobře posoudit, co je legitimní tržní rozhodnutí a co je obcházení zákona. Navíc, zákony týkající se práce jsou v České republice zastaralé a nepružné,“ tvrdí Jozef Papp.

Příkladem může být letošní novinka v Zákoníku práce, tzv. sdílená pracovní místa. Ta měla ulehčit např. návrat žen z rodičovské dovolené nebo větší flexibilitu pracovního trhu pro zaměstnance, kteří z rozličných důvodů nechtějí nebo nemohou pracovat na plný úvazek. Zájem o ni je však mezi zaměstnavateli mizivý. „Firmy vůbec nechápou, proč by si měly komplikovat život sdílenými místy podle nové legislativy, když už dříve musely najít způsoby, jak si poradit,“ říká Jozef Papp. Většina firem v dotazníku uvedla, že sdílená pracovní místa využívat nehodlají a že situaci řeší a budou řešit jinak.

„Budeme si muset ještě pár let počkat, než k nám přijdou skutečné strukturální změny týkající se práce. Vyvolají je jedině tlak zahraničních mateřských firem spolu s výraznou proměnou politického paradigmatu a legislativy. Odspodu se změn zřejmě nedočkáme,“ domnívá se Jozef Papp.

Stanton Chase

Stanton Chase je přední celosvětová firma specializovaná na vyhledávání vedoucích pracovníků (Executive Search). Byla založena v roce 1990 a v současnosti má 75 kanceláří ve 45 zemích všech kontinentů. Pražská kancelář Stanton Chase byla založena v roce 2009 a za dobu své existence poskytla služby přes 250 klientům při vyhledávání špičkových specialistů a řídících pracovníků primárně v oblastech informačních technologií a služeb, financí, průmyslu, spotřebitelských produktů, logistiky a farmacie.

1) Dotazníkové šetření provedeno od 10. do 23. března 2021 v celé České republice, osloveno 130 firem, celkem 65 odpovědí, třetina od firem do 100 zaměstnanců, třetina 100-500 zaměstnanců a třetina odpovědí od firem nad 500 zaměstnanců. Autory odpovědí jsou převážně CEO, top management nebo střední management.