Praha vybuduje z Plzeňské ulice pěší zónu a revitalizuje celé Motolské údolí

Radní hlavního města Prahy schválili mnoho let připravovanou koncepci proměny části Prahy 5, kterou vypracovali architekti z ateliéru A69. Ve dvou fázích by se mělo změnit okolí ulic Plzeňská a Vrchlického a to od Anděla až po Motol. Vznikne promenáda, posezení, zeleň, sportoviště a hlavně omezí se doprava.

„Studie vyhodnotila priority, potřeby v území a vytipovala lokality k dalšímu podrobnějšímu zpracování. Jedná se o dokument, který přináší vizi na několik desítek let dopředu. Jde o jakousi druhou vrstvu územního plánu s podrobnějším měřítkem. Oceňuji také, že do procesu plánování se zapojila veřejnost i odborníci. Zpracovatel oslovil veřejnost a podnikl několik procházek územím pro získání co nejpodrobnější představy o řešené oblasti,“ popsal projekt první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj a plánování Petr Hlaváček.

„Rušná Plzeňská ulice se proměňuje v plnohodnotnou městskou třídu s množstvím obchodů, restaurací a kaváren. Díky dokončení Radlické radiály a svedení dopravy pod zem se zde zklidní provoz, což je podmínka pro změnu její stávající podoby. Zároveň studie vnáší život i do dalších ulic a přilehlých svahů. Vrchlického ulice bude z obou stran obklopena zástavbou bytových domů, které tvoří plnohodnotnou ulici se stromy a parkováním,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adama Scheinherr.

Rozsáhlá téměř 400stránková studie detailně řeší v podstatě každou křižovatku, každé volné prostranství, každý volný kout, každou ne zcela smysluplnou zástavbu. Důležitou proměnou je svedení dopravy z pěší zóny z ulice Plzeňská do obousměrné ulice Vrchlického. Tento asi nejkontroverznější krok počítá s vybudováním Radlické radiály a zklidněním dopravy v centru. Některé kroky v revitalizaci však proběhnou i dříve.

Foto: A69
Zdroj: Hlavní město Praha, DesignMag