Prezentace souhrnné zprávy Zvláštní komise pro model rozvoje

28-05-2021

Publikum udělené Jeho Veličenstvem králem panu Chakibovi Benmoussovi

Jeho Veličenstvo marocký král Mohammed VI předsedal v úterý 25. května 2021 v Královském paláci v městě Fes slavnostnímu předání souhrnné zprávy Zvláštní komise pro model rozvoje a při této příležitosti přijal pana Chakib Benmoussa, předsedu této Komise, který panovníkovi kopii této zprávy předal.

Nové zpracování modelu rozvoje představuje novou etapu v konsolidaci sociálního projektu vedeného panovníkem. Jejím cílem je také posílit vnímání hodnot pozitivního a aktivního občanství, stejně tak i pocit příslušnosti k národu a potvrzení historické a kulturní osobnosti Maročana, bohatého svou tisíciletou historií, svou tradicí otevřenosti a rozličnými součástmi.

A tak v souladu s posláním, která jí bylo svěřeno, mohla Komise přijmout vícerozměrný přístup a důsledně vymezit rozsah své práce. Mohla zejména prozkoumat nové skutečnosti a změny, které přinesla pandemie Covid-19, a to jak v oblasti zdraví, tak v zemědělství a zajišťování potravin, v energetice, v průmyslovém i turistickém rozvoji.

V tomto ohledu se inovativní návrh této komise zaměřil na uvedení prvků strategie nového modelu v „Národním paktu pro rozvoj“, a zasluhuje si být rozpracován v konstruktivním duchu a s velkou zodpovědností.