Simulační centrum Masarykovy univerzity v Brně má efektní přemostění přes silnici

Po čtyřech letech bylo v Brně nedávno otevřeno Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity v Brně, které navrhl místní ateliér AiD team. Z pohledu designu je na budově nejzajímavější přemostění ulice a podepření podnoží, které je celé vyvedeno ve žluté barvě a hmota je pak povrchově poskládaná ze spojených trojúhelníků.

„Simulační centrum je nejmodernějším simulačním centrem ve střední Evropě. Je vybaveno podobně jako reálná nemocnice. Na střeše má heliport, v nemocničním patře operační sály, jednotky intenzivní péče, zdravotnickou techniku a simulátory. SIMU je především o možnostech, jak si vyzkoušet a zažít všechny lékařské postupy na vlastní kůži. Od těch jednodušších až po ty nejsložitější. Tady si můžete vše natrénovat, aniž byste ohrozili život pacienta. SIMU je místem, kde není hříchem udělat chybu, ale naopak hříchem je z chyby se nepoučit,“ uvádí architekti z ateliéru AiD team.

„Objekt v jižní části tvoří kompaktní blok s vnitřním atriem, z něhož vybíhá smělé přemostění ulice Kamenice podepřené subtilní podnoží v severní části pozemku. Nad komunikací je v přemostění zakomponováno druhé atrium, které vylehčuje hmotu a umožňuje zajímavý průhled vnitřkem objektu. Hmota, byť půdorysně zalomená, je kompaktní a vytváří čistou moderní kompozici, vstupní krystal východní části kampusu,“ dodávají.

Stejně moderní jako je exteriér je i interiér budovy, který dýchá svěžestí a čistotou. Příjemná je navazující kombinace barev, kde k lékařsky čistě bílé navazují další barvy jako žlutá, oranžová, šedá a krémová. Centrum poskytuje nový pohled na výuku lékařství a nabízí studentům osvojení si jednotlivých technik a postupů na simulátorech. K tomu patří i špičkové vybavení.

Foto: Lukáš Pelech

Zdroj: AiD team a MED MUNI, DesignMag