Slavnostní večer Institutu terezínských skladatelů

Reportáž z koncertu.

Ing. Jiří Polák, Člen správní rady Nadačního fondu Věčná naděje a ředitel Institutu terezínských skladatelů)

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., Zastupitel, náměstkyně primátorky a Jan Wolf, Zastupitel, Radní

Ing. Jiří Polák a Ing. Pavel Rosendorf, CSc.

Hosté ve velkém recepčním sále

Dipl.-Ing. Michael Oeljeklaus, Člen představenstva, ŠKODA AUTO a.s. za oblast výroby a logistiky se svou partnerkou paní Arwou Beaulieu, Vedoucí oddělení, Business Development & CRM, ŠKODA AUO a.s. a JUDr. Tomáš Kraus, Tajemník Federace židovských obcí ČR

Mistr Ivo Kahánek, Klavírista