Soutěž MANAŽER ROKU ocení nejlepší osobnosti v říjnu

Česká manažerská asociace v soutěži MANAŽER ROKU ocení nejlepší osobnosti až 21. října. Každoroční dubnové udělování titulů úspěšným manažerům, podnikatelům a lídrům je vzhledem k pandemii koronaviru a nouzovému stavu přeloženo na podzimní termín. Posunul se také termín podání přihlášek, a to do 15. června.

Co se nemění, je místo slavnostního večera v pražském Paláci Žofín. Obvykle se jej účastní stovky hostů – manažeři, podnikatelé, členové vlády, poslanci, hejtmané, novináři, a v neposlední řadě garanti jednotlivých kategorií, jimiž jsou partnerské svazy, asociace a komory.

„Podnikatelé a manažeři řeší v této turbulentní době otázku, jak překonat důsledky pandemie koronaviru. Jejich energie je zaměřená na tento úkol,“ uvedl k rozhodnutí výkonný ředitel ČMA Ivo Gajdoš. Na rozdíl od MANAŽERA ROKU pořadatelé řady soutěží letošní ročník již zrušili, jde například o soutěž Vesnice roku či Asistentka roku.

Do poloviny června mají tedy zájemci možnost přihlásit se do 27. ročníku, hodnotí se práce soutěžících za rok 2019, jehož koncept se nemění. „Držíme kontinuitu, oborové kategorie, ale vycházíme vstříc i moderním trendům ve společnosti a managementu a přinášíme nové kategorie,“ uvedl Ivo Gajdoš. Základních kategorií je deset, patří k nim vedle klasických oborů kategorie Manažer digitálního věku, Vizionář či Manažer malého a středního podniku. Zvláštní cenou je Inovace pro udržitelný rozvoj, vyhlašovanou sesterskou Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj CBCSD. Letos bude vyhlášena speciální cena mediálních partnerů soutěže. Vyzvedne osobnosti, které svými aktivitami nad rámec standardních manažerských povinností významně přispěly k potlačení pandemie a jejích důsledků.

O soutěži MANAŽER ROKU
Již 27 let soutěž vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky, lídry managementu v České republice. Její jedinečnost spočívá v tom, že vyzdvihuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je prezentací moderních, úspěšných metod řízení a nových trendů. Do finále se dobu existence soutěže dostalo přes 1600 osobností, nejvyšším titulem Manažer/Manažerka roku bylo oceněno 61 z nich. V roce 2018 – příhodně v roce stoletého výročí založení republiky byli oceněni manažeři čtvrtstoletí.

O České manažerské asociaci