Státní opera Praha dostala po velké rekonstrukci původní krásu a lesk

Po několik let trvající velké rekonstrukci byla v loňském roce pro veřejnost znovu otevřena Státní opera Praha. Pražský architektonický ateliér Masák & Partner provedl řadu stavebních a restaurátorských prací, které budově dodalo původní krásu a lesk. Zajímavostí je krom modernizace také zpracovávání projektu v metodice BIM.

„Státní opera Praha, jedna z nejvýznamnějších českých památek, prošla komplexní rekonstrukcí jak samotné historické části, tak i provozní části divadla. V průběhu přestavby došlo k významným stavebním a restaurátorským zásahům a také k razantní modernizaci divadelní technologie. Z technického hlediska se Státní opera díky těmto úpravám stala nejmodernější divadelní scénou v České republice, která obstojí i ve světovém měřítku,” uvádí autor projektu Jan Luštický, s ním na projektu spolupracovali Martin Růžička, Jakub Masák a Jaroslav Svěrek.

„Objem stavebních a restaurátorských prací byl enormní. Do detailu je zrestaurována i sochařská výzdoba. Za zmínku stojí především busty Schillera, Goetha a Mozarta na průčelí budovy. Ty byly po 2. světové válce zničeny a mělo se za to, že se na průčelí Opery nikdy nevrátí, protože se nedochovala ani dokumentace jejich vzhledu. My jsme ale věděli, že historickou budovu Státní opery v Praze navrhla a postavila firma Fellmer a Helmer, která ve stejné době pracovala například i na Opeře v Curychu, kde byly umístěny busty týchž velikánů. Je proto pravděpodobné, že byly totožné. Zbývalo tedy zajistili už jen 3D scan bust a na jejich základě byly vytvořeny kopie, které nyní zdobí průčelí budovy Státní opery,” doplňuje ateliér. Rekonstrukce je natolik povedená, že projekt je nominován na Českou cenu za architekturu.

Foto: Petr Šolar
Zdroj: Masák & Partner, DesignMag