Studenti UMPRUM děkují hlíně a výstavou slaví 100 let ateliéru keramiky a porcelánu

V pražské Galerii UM probíhá do konce července výstava Výpal s podtitulem 100 let Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM. U příležitosti tohoto jubilea připravili studenti pod pedagogickým vedením Maxima Velčovského a Milana Pekaře výstavu svých prací reagujících na historii ateliéru.

„Stoleté výročí vždy vybízí k bilanci uplynulých událostí a činnosti jednotlivých aktérů. Doba, kdy se taková výročí slaví, je zároveň více než kdy jindy obdobím setkávání minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Rozhodli jsme se jít cestou reflexe nejdůležitějších tvůrčích postupů, které prosazovali jednotliví vedoucí ateliéru v průběhu celého století. Je to cesta, která má svou vlastní silnou výpovědní hodnotu tkvící v aktuálním čtení a interpretaci uměleckého vyjádření předchůdců,“ říká ke koncepci výstavy kurátor Martin Vaněk.

„Desítka vybraných studentů různých ročníků potom na základě studia, tradovaných legend a vzpomínek pamětníků reagovala buď na tvorbu konkrétního vedoucího ateliéru, nebo byla reflektována práce vedoucích průřezově. Jde nikoliv o vědecký, ale o umělecký projekt využívající momenty apropriace, parafráze, kritiky nebo i popření autorit. Umělci tak přehodnocují, ironizují nebo naopak adorují významné postavy ateliéru a jejich výukové metody. Výstava reflektuje šestici nejvýznamnějších vedoucích, od zakladatelky ateliéru – Heleny Johnové, přes Otto Eckerta, Bohumila Dobiáše ml., Václava Šeráka, Pavla Knapka, až po současného vedoucího Maxima Velčovského a asistenta Milana Pekaře,“ dodávají zástupci UMPRUM.

Foto: Ondřej Přibyl

Zdroj: UMPRUM, DesignMag