Sympozium “LGBT+ lidé ve veřejném sektoru vítáni” představí úředníkům přínosy LGBT+ diverzity a inkluze na pracovišti 

Zveme Vás 17. května do Rezidence primátora hlavního města Prahy

V partnerství s platformou Pride Business Forum se české firmy i organizace již 12 let věnují zlepšování podmínek pro LGBT+ lidi na pracovišti. Posilování rovnosti zaměstnanců se pak pozitivně projevuje nejen na jejich spokojenosti, ale i na celkovém fungování a ekonomických výsledcích firmy. Český veřejný sektor však v této oblasti za tím soukromým výrazně pokulhává. Přitom příklady z jiných zemí ukazují, že instituce státní či veřejné správy mohou být vzorem v nastavování pracovních podmínek přátelských LGBT+ lidem. Veřejná správa má přímo povinnost předcházet diskriminaci na pracovišti. I z tohoto důvodu se platforma Pride Business Forum rozhodla téma LGBT+ rovnosti zaměstnanců ve veřejném sektoru otevřít formou sympozia. Jeho druhý ročník se bude konat u příležitosti Mezinárodního dne boje proti homofobii a transfobii v úterý 17. května od 13:00 do 18:00 hodin v Rezidenci primátora hl. m. Prahy. Záštitu nad akcí převzal primátor Zdeněk Hřib, vstup je zdarma.

“Podle výzkumu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy žije v naší společnosti až jeden milion LGBT+ lidí. Osobně odhaduji, že ve veřejné sféře jich pracuje kolem 100 tisíc. Situace na českém pracovišti není ideální – více jak 50 % LGBT+ zaměstnanců svoji odlišnou orientaci či identitu vždy nebo velmi často skrývá. Náš exkluzivní průzkum o LGBT+ lidech zaměstnaných ve veřejné správě z roku 2021 ukazuje, že v českém veřejném sektoru je situace velice podobná,” říká programový ředitel platformy Pride Business Forum Czeslaw Walek.

Nejčastěji se s diskriminací nebo obtěžováním z důvodu sexuální orientace v zaměstnání setkali lidé pracující v ozbrojených složkách (44 %). Ze stejného průzkumu také vyplývá, že nejméně otevření jsou LGBT+ lidé v otázce své vztahové orientace před kolegy/němi právě ve veřejném sektoru – ve školství, justici a státní správě. „Na rozdíl od sektoru soukromého ten veřejný nedělá nic proto, aby se situace LGBT+ lidí na pracovišti zlepšila. To je nutné změnit,” doplňuje Czeslaw Walek. Výsledky průzkumů kanceláře Veřejné ochránkyně práv z roku 2019 jeho slova jasně potvrzují: 11 % LGBT+ lidí se v posledních pěti letech cítilo být na pracovišti diskriminováno.

Nerovné postavení LGBT+ lidí na pracovišti negativně ovlivňuje fungování firem a organizací, jejich výsledky, dopad na společnost a v neposlední řadě pracovní výkon zaměstnanců. Platforma Pride Business Forum spolu se zaměstnavateli usiluje o změnu pracovního prostředí tak, aby se všichni zaměstnanci a zaměstnankyně cítili dobře. Zejména pro mnoho mladých lidí je přátelské a otevřené pracovní prostředí, ve kterém mohou být sami sebou, jedním ze základních kritérií při volbě zaměstnavatele. Pro instituce veřejného sektoru by se toto kritérium mělo stát konkurenční výhodou, díky které budou získávat ty nejlepší talentované uchazeče o zaměstnání.

Proč se zúčastnit sympozia o veřejné správě?

  • Představíme čísla z průzkumu provedeného mezi LGBT+ lidmi pracujícími ve veřejném sektoru.
  • Představíme také osobní příběhy těchto lidí.
  • Představíme “Desatero úřadu vstřícného k LGBT+ lidem” – praktickou příručku, která představuje náměty, jak by i u nás mohly instituce veřejné správy postupovat při zavádění diverzity a inkluze na pracovišti, aby se jednotlivcům i celým týmům pracovalo a žilo lépe.
  • Podíváme se na příklady dobré praxe ze zahraničí – jak instituce veřejné správy v této oblasti postupují například v Německu, Holandsku a dalších zemích.
  • Probereme konkrétní doporučení pro instituce veřejné sféry. Co konkrétně by se v našem prostředí dalo dělat pro dlouhodobé zlepšení a pozitivní dopad na fungování ve státní správě.

Akcí budou provázet moderátorky Ester Janečková a Lenka Králová.

Komu je sympozium určené?

Představeným, vedoucím pracovníkům a pracovnicím, zaměstnancům a zaměstnankyním veřejných institucí, zejména pak personálních oddělení státní správy: úřadů krajské samosprávy a úřadů veřejné správy.

Vstup na sympozium je zdarma. Kapacita sympozia je omezena, doporučujeme zajistit si vstupenky co nejdříve.

Více informací o sympoziu a rezervace vstupenek:
www.pridebusinessforum.com/events/sympozium-lgbt-lide-ve-verejnem-sektoru-vitani

Průzkum “LGBT+ lidé zaměstnaní ve veřejném sektoru” z roku 2021:
www.pridebusinessforum.com/wp-content/uploads/2021/06/TZ-_-Pride_Business_Forum.docx

Výzkum kanceláře veřejné ochránkyně práv z roku 2019:
www.ochrance.cz/uploads-import/DISKRIMINACE/Vyzkum/Vyzkum-LGBT.pdf

______________________________

Představujeme Pride Business Forum | www.pridebusinessforum.cz
Pride Business Forum podporuje zaměstnavatele v zavádění principů LGBT+ rovnosti na pracovišti a zaměstnance v jejich úsilí o férový přístup ke každému bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu. Je to jediná platforma u nás, která se tématu LGBT+ rovnosti na pracovišti věnuje. Iniciativa má v této chvíli 39 členských firem a organizací a v průběhu sympozia k ní přistoupí další. Zakládajícími institucemi jsou IBM, Hilton Hotel a Prague Pride, které se záhy rozšířily o Byznys pro společnost, Ogilvy a Vodafone. Mezi nejnovější členy patří například Česká pošta nebo ČEZ Group. Tým Pride Business Forum věří, že aktivní podporou tématu LGBT+ diverzity může nejen změnit přetrvávající stereotypní vnímání tohoto tématu, ale zároveň také posílit přístup, který je dobrý pro business i pro jednotlivce/zaměstnance.