Tindouf: Zpronevěření humanitární pomoci frontou polisario (videa)

05-02-2021

Velení separatistické fronty polisario i nadále pokračuje ve zpronevěření humanitární pomoci určené pro internované populace v táborech v Tindouf. Tato otázka již nějakou dobu vzbuzuje rostoucí zájem a povědomí mezi mezinárodními subjekty a NGO, z nichž asi padesát již podalo stížnost proti polisario za zneužívání této pomoci.

Na evropské úrovni úřad Evropské komise pro boj proti podvodům (OLAF) ve své zprávě zveřejněné v roce 2015 na rozdíl od tvrzení polisaria a jeho přisluhovačů uvedl, že velká část podpory financované Evropskou komisí byla zpronevěřena. Polisario dostává každoročně od Evropské unie pomoc ve výši zhruba 10 000 000 eur, jejíž účinek na situaci v táborech Tindouf není citelný.

V této souvislosti se zvyšuje povědomí vyvolané velkým počtem politiků, akademiků, aktivistů v oblasti lidských práv a aktérů mezinárodní občanské společnosti, kteří jednomyslně objasnili podvodné praktiky vedené vůdci fronty polisario, kteří udávájí nadměrné čísla internovaných v táborech v Tindouf, s nepřiznaným cílem umožnit Polisariu nárok na pomoc.

Zde jsou videa, která svědčí o zpronevěření humanitární pomoci určené polisariu: