Tým projektu Začni správně naplňuje naléhavé potřeby dětských domovů v době korona krize. Založil a koordinuje platformu Domovy sobě!

2 440 roušek a 2 100 rukavic. Přesně tolik ochranných pomůcek dosud předali koordinátoři projektu Začni správně (ZS) obecně prospěšné společnosti yourchance do dětských domovů napříč Českou republikou. Zároveň intenzivně pomáhají konkrétním mladým lidem, kteří se po odchodu z dětského domova ocitli v tíživé životní situaci v souvislosti s korona krizí, například přišli o bydlení či zaměstnání. Koordinátoři ZS poskytují dále kontinuální podporu v 85 % dětských domovů v ČR. Projekt připravil a koordinuje platformu Domovy sobě!, kde domovy sdílí příklady dobré praxe a yourchance plošně nabízí nejrůznější formy podpory vychovatelům i dětem.

„Yourchance respektuje současný nouzový stav a dodržuje aktuální nařízení vlády ČR. Celý tým yourchance, ale především koordinátoři projektu Začni správně jsou již přes měsíc každý den v terénu a pomáhají nejen dětem a vychovatelům v dětských domovech, ale zejména mladým lidem, kteří již z domova odešli. Řada z nich se díky současné složité situaci dostala do bezvýchodné situace. Ztratili práci, nemají kde bydlet, a hlavně jim chybí jakékoliv rodinné zázemí a možnost se na rodinu obrátit. Jsou to každodenní smutné příběhy, které dostávají rychlý spád a děláme vše proto, aby mladí v bezvýchodných situacích viděli světlo v tunelu, měli se od čeho odrazit a našli pevnou půdu pod nohama…,“ vysvětluje Gabriela Křivánková, spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady yourchance o. p. s.

Projekt Začni správně má desetiletou historii. Od začátku pomáhá mladým lidem z dětských domovů nebo pěstounské péče, aby se po odchodu postavili na vlastní nohy a byli schopni žít plnohodnotný a samostatný život. Jsme rádi, že cíl vytvořit funkční systém integrace mladých dospělých, kteří opouštějí dětské domovy a pěstounskou péči, se podařilo naplnit již před několika lety a teď je plně k dispozici těm, kteří ho potřebují využít. Je dostupný celoplošně, zapojeno je do něj 85 % dětských domovů a aktuálně poskytuje zázemí více než 700 mladých lidí. Na realizaci má zásluhu 25 členů interního týmu a dvě stovky dobrovolníků.

Formy poskytované pomoci

Usilovná práce koordinátorů směřuje do dětských domovů ve všech regionech ČR. Na základě individuálních potřeb vozí do domovů roušky, včetně těch vlastnoručně šitých, zprostředkovávají dodání respirátorů, ochranných rukavic, antibakteriálních krémů a litrů dezinfekce. Do několika domovů osobně předali také počítače pro on-line výuku dětí a čističky vzduchu.

„S příchodem nouzového stavu jsme v Začni správně začali mapovat potřeby jednotlivých dětských domovů a našich mlaďochů, kteří už bydlí na vlastní pěst. Ukázalo se, že je toho hodně, co bychom pro ně mohli udělat. S telefonem u ucha jsem zasedla k počítači a po několika dnech se mi díky podpoře skvělých dobrovolníků a pracovníků dalších organizací povedlo mnohé tyto potřeby uspokojit. Byl to skvělý pocit,“ přibližuje situaci v terénu Tereza Pelikánová, koordinátorka projektu Začni správně v Praze a Středočeském kraji.

A jaké byly ohlasy a zprávy z dětských domovů?

„Děkujeme projektu Začni správně za spolupráci, která momentálně probíhá kvůli řešení korona krize. Velmi si vážíme každé pomoci, obzvláště té, která reflektuje potřeby dětí dětského domova, neboť si málo lidí uvědomuje, že právě dětské domovy v době, kdy jsou uzavřeny školy, sportoviště, služby apod., pracují na 150% výkon a musí zaměstnat děti, stejně jako učit za učitele, prát, žehlit, vařit, vymýšlet program 24 hodin 7 dní v týdnu. Děkujeme za poskytnuti počítače, který využijeme pro edukační činnost našich dětí. Děkujeme i za ochranné prostředky, sladkosti, ale také za on-line konzultace, neboť oceňujeme každou využitou chvilku, která děti zabaví nebo jinak obohatí,“ popisuje složitou aktuální situaci Radim Kratochvíl, ředitel Dětského domova Plumlov.

Ředitelka Dětského domova Horšovský Týn Pavla Čepičková o spolupráci řekla: „Začni správně nám dodalo dva funkční počítače, které nám velmi posloužily při plnění domácích úkolů s dětmi v izolaci. Za zájem a praktickou pomoc jsme moc rádi a spolupráce s projektem je pro nás přínosná.“

Svépomocná skupina Domovy sobě!

Smyslem nové facebookové platformy Domovy sobě! je sdílení zkušeností mezi dětskými domovy a podpora ze strany yourchance o.p.s. a jejího projektu Začni správně. Domovy sobě! reflektuje aktuální potřeby dětských domovů a rozlišuje tři roviny přímé podpory:

  • 1. vzdělávání a motivaci vychovatelů – připravuje webináře a tipy pro vychovatele na různá témata zpracovaná experty na danou oblast, pro zaměstnance DD poskytuje bezplatnou krizovou intervenci a konzultace s koordinátory projektu Začni správně,
  • 2. on-line výuku a tipy na vzdělávání předškoláků i žáků základních a středních škol, odbornou pomoc pro mladé, kteří z domova již odešli – nabízí výuková videa, pracovní listy, on-line cvičení, vedení on-line výuky a doučování žáků všech stupňů ZŠ a SŠ, konzultace s psychology pro mladé
  • 3. vzájemnou podporu – sdílení příkladů dobré praxe, sdílení pomoci, dobrovolnictví

Základními pravidly skupiny Domovy sobě! jsou nenároková bezplatná pomoc, nekritické jednání, zodpovědnost vůči sobě navzájem a respekt k jedinečnosti každého nás. Stát se členem je snadné, stačí se připojit na facebookové stránce Domovy sobě!

Finanční vzdělávání formou soutěže pro rodinné skupiny v dětských domovech

„Čas karantény je možné v dětských domovech využít pro větší stmelení dětí. Právě pro ně a jejich vychovatele jsme v rámci našeho druhého projektu Finanční gramotnost do škol otevřeli novou soutěžní kategorii on-line soutěžní hry Rozpočti si to! Hra prověřuje a zdokonaluje finanční a digitální gramotnost a rozvíjí zdravé finanční návyky zúčastněných,“ přibližuje Michaela Škorničková, metodička obou projektů yourchance. Rozpočti si to! pro rodinné skupiny z dětských domovů probíhá od 10. dubna 2020 na webové adrese www.rozpoctisito.eu a potrvá až do 30. května 2020.

Naše poděkování za podporu v tomto nelehkém období patří těmto partnerům: společnosti CTP, NN Česká republika, Nadaci KB Jistota a Nadaci BLÍŽKSOBĚ.

Pomoci se meze nekladou… Pokud potřebujete pomoc nebo si přejete sdílet svou nabídku pomoci, dejte nám vědět na zacnispravne@yourchance.cz.

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče. Realizuje projekty celorepublikové působnosti Finanční gramotnost do škol a Začni správně.