UPM připomíná kus historie české vizuální kultury z let 1985 až 1995

Uměleckoprůmyslové museum v Praze aktuálně pořádá výstavu s názvem Obrazy konců dějin, která má podtitul Česká vizuální kultura 1985-1995. Až do konce března je možné zhlédnout bohatou sbírku fotografií, plakátů, obálek časopisů, grafického designu a videí, které připomínají jeden velký kus moderní české historie okolo sametové revoluce.

„Co vlastně předcházelo Sametové revoluci a jak nakonec skončila? Jaký vliv měla na českou společnost Gorbačovova perestrojka a jaký neoliberální transformace a privatizace? A jak se tyto události odrážejí v dobové vizualitě skrze fotografii, grafický design, film či televizi? Výstava Obrazy konců dějin je vizuální esejí o jedné antidekádě, jejíž hranice jsou ideologicky zcela protichůdné, a přitom jsou dány tímtéž (jen zmenšeným) státem a týmiž lidmi, kteří každý po svém kreativně reagovali na horečné tempo přelomové doby,“ uvádí kurátor výstavy Pavel Vančát.

„Výstava zachycuje období od roku 1985 do roku 1995 prostřednictvím fotografie a s ní souvisejících médií (grafický design, video, film, karikatura, televize) a soustředí se na vzájemně související politické i mediální změny v české společnosti, přičemž období této antidekády chápe jako koherentní období od počátku tání perestrojky až po konečné ustavení dravého neoliberálního kapitalismu postkomunistického typu,“ dodává.

Foto a zdroj: Uměleckoprůmyslové museum v Praze