V centru Prahy se otevřelo LGBT+ komunitní centrum

Jako jediné svého druhu bude bezpečným místem k setkávání LGBT+ lidí po celý rok.

V Praze, 9. 12. 2021 – Posláním spolku Prague Pride je utvářet bezpečné a respektující prostředí, ve kterém mohou být všichni sami sebou, bez ohledu na svou orientaci a genderovou identitu. Mnoho let tak organizace snila o vytvoření komunitního místa k setkávání, které by nabízelo LGBT+ lidem duhovou škálu aktivit po celý rok. Nové komunitní centrum v samotném srdci Prahy se takovým místem stává. Oficiálně se dnes otevřelo jen pár kroků od Staroměstského náměstí na adrese Železná 18.

Otevření LGBT+ komunitního centra proběhlo symbolicky v předvečer Dne lidských práv, který se již tradičně slaví 10. prosince. Kvůli aktuální situaci, se akce zúčastnili pouze vybraní lidé z veřejných institucí a partnerských organizací. Pásku přestřihl starosta MČ Praha 1 Petr Hejma společně s pražskou Radní pro oblast kultury Hanou Třeštíkovou. „Vznikem LGBT+ komunitního centra se v Praze otevírá jedinečný prostor, v němž je vítán každý ve své jedinečnosti a kde se společnost nepolarizuje, ale spojuje. To vnímám jako obzvlášť potřebné a žádoucí v dnešní době, těžce zkoušené pandemií nebo sociálními konflikty.“ uvedla Třeštíková. Mezi dalšími pozvanými byli zástupci a zástupkyně českých lidskoprávních neziskových organizací, partneři a donoři organizace Prague Pride i samotného komunitního centra. Celkem se slavnostního přípitku, za dodržení všech bezpečnostních opatření, zúčastnilo asi 30 lidí.

Oficiální otevření navázalo na Kulatý stůl, který organizace Prague Pride pořádala v rámci projektu “Solid roots for LGBTIQ+ rights in Czechia” podpořeného Americkou ambasádou v Praze. “Hlavním tématem byla lidská práva, rovné podmínky pro LGBT+ lidi a podpora jejich komunity,” říká k tomu ředitel festivalu Prague Pride a LGBT+ komunitního centra Tom Bílý.

Komunitní centrum se skládá ze dvou hlavních prostorů – Klubovny a Sálu. První akcí pro veřejnost v nově otevřeném LGBT+ komunitním centru jsou “Pride Voices” v pátek 10. prosince. Jedná se o komunitní podobu oblíbené akce, kterou mohou návštěvníci znát z každoročního festivalu Prague Pride. Pride Voices jsou inspirativní a emocemi nabité příběhy lidí, kteří se nebojí vystoupit před ostatními a podělit se s nimi o zajímavé momenty svého života. Pro účast na akci je nutné mít zakoupenou vstupenku, z důvodu omezené kapacity. S ohledem na aktuální pandemickou situaci se již další veřejné akce do konce roku v komunitním centru konat nebudou.

“Již od ledna se ale mohou návštěvníci těšit na naše otevřené dny, kdy bude možné navštívit komunitní centrum každý čtvrtek mezi 15. a 21. hodinou. K využití bude vybavená místní Klubovna s knihovnou, PlayStation hrami, deskovkami a jukeboxem. Můžete si také jen přijít povídat s přáteli či ostatními návštěvníky komunitního prostoru,” dodává k tomu Bílý. V druhé místnosti označované jako Sál, se bude konat celá řada nejen duhových akcí – přednášky, besedy, komponované večery, promítání, podpůrné skupiny apod. Sál má kapacitu až 40 lidí. Akce bude pořádat Prague Pride a jeho programy, k dispozici však bude také dalším neziskovým organizacím a neformálním iniciativám.

Více informací s nabídkou aktuálních akcí na: http://praguepride.cz/komunitnicentrum 


O spolku Prague Pride

Spolek Prague Pride vznikl v roce 2010 za účelem organizování lidskoprávního festivalu, postupně se však jeho činnost rozrůstá o celoroční aktivity a projekty. Spolek Prague Pride je nevládní nezisková organizace, pro kterou je na prvním místě člověk a jeho lidská důstojnost. Respekt a rozmanitost jsou jeho základní hodnoty. Věří v sílu osobních příběhů, které spojují. Pomáhá LGBT+ lidem na cestě k jejich sebepřijetí a coming outu. Jedině společnost, která takové lidi zná, je totiž může plně přijmout v jejich rozmanitosti. Posláním spolku Prague Pride je utvářet respektující a bezpečné prostředí, ve kterém mohu být LGBT+ lidé sami sebou.