V ZOO PRAHA PROBĚHLO STĚHOVÁNÍ GORIL DO NOVÉHO PAVILONU

Stěhování gorilí samice Kamby bylo bezproblémové. Nástup do transportní bedny měla už nacvičený. Foto Miroslav Bobek, Zoo Praha

Jako první vstoupila do nového pavilonu Shinda, následovali ji Ajabu, Kijivu a Kamba. Stěhování proběhlo velmi rychle a díky dlouhé přípravě a nácviku s gorilami nebylo nutné použít anestézii – všechny gorily si do transportních boxů nastoupily samy.

Toto stěhování se uskutečnilo téměř přesně dvacet let poté, co během tisícileté vody byly gorily za pomoci raftů evakuovány z původního pavilonu; jeden z pracovníků zoo se ostatně účastnil obou akcí.

Skupinu samic doplní v novém pavilonu i šestiletý samec Ajabu. Foto Petr Hamerník, Zoo Praha

Tyto čtyři gorily budou v novém pavilonu doplněny novým samcem a také další samicí. To umožní pokračovat v chovu; Richardova linie je totiž v evropském chovu zastoupena natolik, že již nesmí mít mláďata.

Tři samci – Richard a jeho synové Kiburi a Nuru – zůstanou v původním pavilonu. Jejich evakuace by v případě povodně neměla být na rozdíl od rodinné skupiny příliš komplikovaná. Richard také podstoupil trénink, který umožňuje dát mu v případě potřeby uspávací injekci z ruky.

Vykládání transportních beden s gorilami v novém pavilonu. Foto Miroslav Bobek, Zoo Praha

Nový pavilon goril bude slavnostně otevřen 28. září, původní pavilon nyní zůstane uzavřen pravděpodobně po několik dnů.

Miroslav Bobek

ředitel Zoo Praha