VELIKONOČNÍ NADĚJE PRO VAKOPLCHA TRPASLIČÍHO

Vakoplch trpasličí (Burramys parvus) v chovné stanici v australském Lithgow. Foto Miroslav Bobek, Zoo Praha

Vakoplch trpasličí patří k nejvíce ohroženým vačnatcům Austrálie. Jeho situaci ještě zhoršily rozsáhlé požáry na přelomu let 2019 a 2020. Na pomoc zvířatům postiženým těmito požáry zaslala česká veřejnost na účet Zoo Praha postupně více než 23 milionů korun – a za část těchto prostředků bylo v Lithgow v Novém Jižním Walesu vybudováno speciální chovné centrum pro vakoplchy trpasličí. O Velikonocích ho otevřeli velvyslanec České republiky v Austrálii Tomáš Dub a ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Vakoplch trpasličí, který váží v průměru jen 45 gramů, žije skrytě v kamenných polích vysoko v Australských Alpách,“ vysvětluje ředitel Bobek. „Vakoplchy tam ohrožuje jak rozvoj této oblasti, tak skutečnost, že přes hory přestaly v dostatečném počtu migrovat můry osenice, které pro vakoplchy trpasličí představovaly významný zdroj potravy. Požáry pak vše ještě víc zkomplikovaly.“

Velvyslanec České republiky v Austrálii Tomáš Dub a ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek při přestřihávání pásky. Foto Zuzana Holubová, Zoo Praha

K záchraně vakoplchů trpasličích zvolili australští ochránci přírody i velice neortodoxní cestu. Rozhodli se vytvořit jejich volně žijící populaci ve zcela jiném prostředí – v chladných a vlhkých lesích v nižších polohách – a adaptovat je na tamní podmínky.

„Tento neortodoxní projekt vychází z paleontologických poznatků, které ukázaly, že v minulosti vzdálené miliony let žili vakoplši právě v takovém prostředí, na které se je australští kolegové budou snažit adaptovat,“ vysvětluje Miroslav Bobek. „Chovná stanice v Lithgow, na jejíž výstavbu jsme ze sbírkového konta Pomáháme jim přežít uvolnili téměř 3,2 milionu korun, bude sloužit k namnožení dostatečného počtu jedinců, kteří budou posléze vypouštěni do jejího okolí, do Secret Creek Sanctuary.“

Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a vedoucí projektu na záchranu vakoplchů trpasličích Trevor Evans uvnitř chovné stanice. Foto Zuzana Holubová, Zoo Praha

Zatím je v chovné stanici 14 vakoplchů trpasličích. Zahájení jejího provozu provázel aboriginský obřad a pásku pak přestřihli velvyslanec České republiky v Austrálii Tomáš Dub a ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Letošní Velikonoce snad tedy přinesly novou naději pro přežití těchto neobyčejných vačnatců.

Pomáháme jim přežít

Ochranu vakoplchů trpasličích i dalších ohrožených druhů v Austrálii i jinde ve světě můžete podpořit převodem libovolné částky na sbírkové konto Pomáháme jim přežít (č. ú. 43–680 466 0247/0100), dále nákupem suvenýrů v e shopu Zoo Praha v sekci s názvem Pomáháme jim přežít (https://eshop.zoopraha.cz/suvenyry/pomahame-jim-prezit.html) a v neposlední řadě samozřejmě také návštěvou Zoo Praha.

Prostředí, do něhož by se u Lithgow měli vakoplši vracet. Foto Miroslav Bobek, Zoo Praha